اخبار کتاب

گزیده کتابشناسی اردیبهشت ۹۳ در حوزه دین، بخش فقه و حقوق اسلامی

سایت حقوقی دادآور
در اردیبهشت‌ماه امسال ۴۵۳ عنوان کتاب در حوزه دین انتشار یافته‌است. آن چه می‌خوانید، گزیده کتابشناسی اردیبهشت ۱۳۹۳ در حوزه دین، بخش فقه و حقوق اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) بر اساس داده‌های بانک اطلاعات کتاب چاپی وبگاه خانه کتاب ایران، از میان ۴۵۳ عنوان کتاب چاپ‌شده در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ که به حوزه دین اختصاص داشتند، ۳۱۴ عنوان چاپ اول، ۱۳۹ عنوان چاپ مجدد، ۳۶۵ عنوان تالیف و ۸۸ عنوان ترجمه را در بر می‌گرفتند. سهم ناشران تهرانی از این کتابها ۲۶۳ و سهم ناشران شهرستانی ۱۹۰ عنوان بوده است.
گزیده کتابشناسی اردیبهشت ۱۳۹۳ در حوزه دین، بخش فقه و حقوق اسلامی و علوم مرتبط با آن را به ترتیب منطقی و تناسب موضوعی می‌خوانید:

فقه و حقوق اسلامی
• وسائل الشیعه و مستدرکها
محمد بن ‌حسن حرعاملی؛ میرزا حسین نوری، الجماعه المدرسین بقم المشرفه، موسسه النشر الاسلامی، ۵۴۰ صفحه، (در ۲۲ جلد )، جلد ۹، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰  نسخه.
• وسائل‌ الشیعه و مستدرکها
محمد بن ‌حسن حرعاملی؛ حسین نوری؛ گردآورنده: رحمت‌الله رحمتی، جامعه مدرسین حوزه علمیه، موسسه النشر الاسلامی، ۵۵۲ صفحه، جلد ۱۰، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه.
• کتاب الخلاف
محمد بن ‌حسن طوسی؛ محقق: علی خراسانی؛ محقق: سید جواد شهرستانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۶۱۴ صفحه، (در ۶ جلد)، جلد ۴، وزیری (گالینگور)، چاپ ۶ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه.
• غایه المراد فی شرح نکت الارشاد للشهید الاول (م ۷۸۶) و حاشیه الارشاد للشهید الثانی (م ۹۶۵)
محمد بن ‌مکی شهید اول؛ زین‌الدین‌ بن ‌علی شهید ثانی؛ گردآورنده: عباس محمدی، بوستان کتاب قم، ۶۴۰ صفحه، جلد ۳، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه.
• غایه المراد فی شرح نکت الارشاد للشهید الاول (م ۷۸۶) و حاشیه الارشاد للشهید الثانی (م ۹۶۵)
محمد بن ‌مکی شهید اول؛ زین‌الدین‌ بن ‌علی شهی دثانی؛ گردآورنده: عباس محمدی، بوستان کتاب قم، ۵۴۶ صفحه، جلد ۲، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه.
• غایه المراد فی شرح نکت الارشاد للشهید الاول (م ۷۸۶) و حاشیه الارشاد للشهید الثانی (م ۹۶۵)
محمد بن ‌مکی شهید اول؛ زین‌الدین‌ بن ‌علی شهید ثانی؛ گردآورنده: عباس محمدی، بوستان کتاب قم، ۶۶۴ صفحه، جلد ۴، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه.
• جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام
محمدحسن‌ بن ‌باقر نجفی؛ محقق: حیدر دباغ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۵۳۶ صفحه، (در ۴۴ جلد)، جلد ۴۰، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه.
• جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام
محمدحسن‌ بن ‌باقر نجفی؛ محقق: حیدر دباغ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۵۹۲ صفحه، (در ۴۴ جلد)، جلد ۳۹، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه.
• العروه الوثقی
سید محمدکاظم طباطبائی‌ یزدی؛ مقدمه: سید صادق حسینی ‌شیرازی، بزم قلم، ۱۳۶ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه.
• غایه القصوی فی ترجمه عروه الوثقی
سید محمدکاظم‌ بن ‌عبدالعظیم یزدی؛ مترجم: عباس قمی، برگا، ۵۶۲ صفحه، (در ۲ جلد)، جلد ۲، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه، ۲۸۰۰۰۰ ریال.
• غایه القصوی فی ترجمه عروه الوثقی
سید محمدکاظم‌ بن ‌عبدالعظیم یزدی؛ مترجم: عباس قمی، برگا، ۴۳۶ صفحه، (در ۲ جلد)، جلد ۱، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه، ۲۲۰۰۰۰ ریال.
• تحریر العروه‌الوثقی و تلیه تعلیقه علی العروه‌الوثقی
محمدحسن موسوی ‌آل‌طیب؛ گردآورنده: سیدعلی‌محمد موسوی‌جزایری، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره)، ۵۶۸ صفحه، (در ۲ جلد )، جلد ۲، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه.
• دراسات تمهیدیه فی فقه الامامیه
سید محمد نجفی ‌یزدی، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ۵۲۸ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۱۷۰۰۰۰ ریال.
• رساله شریعت
محمد بن ‌شاه‌مرتضی فیض ‌کاشانی، تک‌تاج، ۹۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه، ۸۰۰۰۰ ریال.
• الاثناعشریات الخمس
گردآورنده: محمد بن ‌حسین شیخ‌ بهائی، جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه  قم، مرکز المنشورات الاسلامیه، ۲۹۲ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه.
• حج، زکات، روزه
محمد بن ‌شاه‌مرتضی فیض ‌کاشانی؛ سید محمدکاظم طباطبایی‌یزدی؛ محمدباقر  بن ‌محمدتقی مجلسی، نور محبت، ۵۲۸ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه، ۲۸۵۰۰۰ ریال.
• نظری به نظام اقتصادی در اسلام (به زبان تاجیکی)
مرتضی مطهری؛ مترجم: سیدبرهان اکبر، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۲۰۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.
• دانشنامه زکات
یوسف قرضاوی؛ مترجم: عبدالصمد مرتضوی، احسان، ۷۲۸ صفحه، جلد ۱، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۲۰۰۰ نسخه، ۶۵۰۰۰۰ ریال.
• دانشنامه زکات
یوسف قرضاوی؛ مترجم: عبدالصمد مرتضوی، احسان، ۱۴۰۸ صفحه، (در۲جلد )، جلد ۲، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۲۰۰۰ نسخه.
• انیس التجار
مهدی‌ بن ‌ابی‌ذر نراقی، برگا، ۲۷۲ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۱۰۰ نسخه، ۱۲۰۰۰۰ ریال.
• راهکارهای برون‌رفت از معاملات ربوی
غلام‌مرتضی انصاری، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۲۲۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۱۱۰۰۰۰ ریال.
• تغیر قیمه العملات الورقیه: دراسه مقارنه بین الفقه الامامی و المذاهب الاربعه
ریاض‌ عبدالصمد داغر، مرکز المصطفی (ص) العالمی للترجمه و النشر، ۲۱۰ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۱۰۵۰۰۰ ریال.
• صکوک به عنوان یک ابزار کارآمد و جدید در تامین مالی پروژه‌های مدیریت شهری
حسین محمدپور زرندی، راه‌دان، ۶۴ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۳۵۰۰۰ ریال.
• سازوکار بانکداری اسلامی: بررسی سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع در بانکهای اسلامی
محمدجواد توکلی، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۵۰۴ صفحه، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه، ۱۶۰۰۰۰ ریال.
• مجموعه سخنرانی‌های همایش بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام: مجموعه سخنرانی‌ها
ویراستار: مرضیه سهامی‌احمد، آیین محمود، ۱۰۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰۰۰ ریال.
• گفتگو با صاحبنظران فلسفه حقوق زن در اسلام
آیین محمود، ۱۱۰ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۷۰۰۰۰ ریال.
• همایش بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲: مجموعه مقالات
آیین محمود، ۶۶۶ صفحه، جلد ۲، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰۰۰۰ ریال.
• همایش بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲: مجموعه مقالات
– آیین محمود، ۴۸۰ صفحه، جلد ۱، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۲۵۰۰۰۰ ریال.
• الاحوال‌ الشخصیه “النکاح”
سید محمد نجفی‌یزدی، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۳۰۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۱۶۰۰۰۰ ریال.
• تاملی بر ادله فقها و حقوقدانان در مسئله ارتباطات نامشروع
سیف‌الله گلیجانی ‌مقدم، موسسه کتاب مهربان نشر، ۲۷۲ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه، ۱۲۰۰۰۰ ریال.
• شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی بخش: حدود جرایم منافی عفت
عباس زراعت؛ ویراستار: امید متقی‌اردکانی؛ ویراستار: حسین مفضل‌جهرمی، جاودانه، جنگل، ۴۹۰ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۵۰۰ نسخه، ۱۹۰۰۰۰ ریال.
• ضوابط الرضاع
محمدباقر بن ‌محمد میرداماد؛ مصحح: سیدمجتبی میردامادی، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۳۳۶ صفحه، جلد ۱، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۱۷۰۰۰۰ ریال.
• ضوابط الرضاع
محمدباقر بن ‌محمد میرداماد؛ مصحح: سید مجتبی میردامادی، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۲۵۴ صفحه، جلد ۲، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۱۳۰۰۰۰ ریال.
• ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج: قصاص
خلیل قبله‌ای ‌خویی؛ ویراستار: عذرا قبله‌ای، سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)، ۲۹۶ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۴ سال ۱۳۹۳، ۲۰۰۰ نسخه، ۷۰۰۰۰ ریال.
• اصول و مبانی مدیریت اسلامی
محمود صلواتی؛ ویراستار: نیلوفر صفاری ‌قمصری، فرا آموزش، ۲۱۲ صفحه، رحلی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.
• اصول و مبانی مدیریت اسلامی
محمود صلواتی؛ ویراستار: نیلوفر صفاری ‌قمصری، فرا آموزش، ۲۲۶ صفحه، رحلی (شومیز)، چاپ ۳ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.
• اصول و مبانی مدیریت اسلامی
محمود صلواتی؛ ویراستار: نیلوفر صفاری ‌قمصری، فرا آموزش، ۲۱۲ صفحه، رحلی (شومیز)، چاپ ۴ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.
• اصول و مبانی مدیریت اسلامی
محمود صلواتی؛ ویراستار: نیلوفر صفاری ‌قمصری، فرا آموزش، ۲۱۲ صفحه، رحلی (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.
• درآمدی به جامعه‌شناسی اسلامی: تاریخچه جامعه‌شناسی
رحمت‌الله صدیق ‌سروستانی؛ محمود رجبی؛ سید محمد سلیمان‌پناه، سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۴۲۶ صفحه، (در۲جلد )، جلد ۱، وزیری (شومیز)، چاپ ۴ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال
• اصول و مبانی جامعه اسلامی در کلام امیرالمومنین (ع)
محمدحسین صفاخواه، فکر، ۲۰۴ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۶۰۰۰۰ ریال.
• مساله آزادی در اسلام و غرب با تاکید بر محیط و شرایط دانشگاه
علی منتظری، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف، ۲۵۲ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۶۶۰۰۰ ریال.
• الامر بالمعروف والنهی عن المنکر
سید محسن خرازی، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه قم، مرکز المنشورات الاسلامیه، ۲۴۰ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه.
• جنگ و صلح در اسلام: نقد و بررسی نظر فقهای شیعه در آیینه قرآن و سنت
عبدالمجید سودمندی، کویر، ۱۲۸ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۱۰۰ نسخه، ۶۴۰۰۰ ریال.
• حقوق دیپلماتیک (رهیافت اسلامی)
احمد ابوالوفامحمد؛ مترجم: سید مصطفی میرمحمدی، سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)، ۴۴۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.
• چرا ولایت فقیه؟ ۲۹۰ پرسش و پاسخ پیرامون “ولایت فقیه”
سید محمدرضا طباطبایی‌نسب؛ ویراستار: مهدی ابوطالبی ‌یزدی، موسسه فرهنگی نورالائمه (ع)، ۴۲۴ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰۰۰ نسخه، ۴۰۰۰۰ ریال..
• پیشینه‌ها و مبانی ولایت فقیه نزد علمای شیعه
محسن حیدری، جامعه المدرسین، موسسه النشر الاسلامی، ۱۵۲ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۳ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۴۰۰۰۰ ریال.
• کدام حکمت، کدام حکومت: تاملات انتقادی بر کتاب “حکمت و حکومت”
داود مهدوی‌زادگان، امیرکبیر، ۱۷۶ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۴۸۰۰۰ ریال.
• گفتار و گفتگو در مردم‌سالاری دینی
به‌اهتمام: احمد رهدار، دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها)، ۵۱۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۳۵۰۰۰ ریال.
• اندیشه‌های اجتماعی ـ سیاسی مهندس مهدی بازرگان
محقق: محمد بسته‌نگار، قلم، ۱۸۴ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۱۰۵۰۰۰ ریال.
• دین و نظریه روابط بین‌الملل
جک اسنایدر؛ مترجم: سیدعبدالعلی قوام؛ مترجم: رحمت حاجی‌مینه، علم، ۳۷۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۱۰۰ نسخه، ۲۲۵۰۰۰ ریال.
• درسنامه حقوق بشر از دیدگاه اسلام
عبدالحکیم سلیمی، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۵۴۴ صفحه، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه، ۱۷۵۰۰۰ ریال.
• الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (اصول و عناصر)
نیک‌بخش حبیبی، دانشگاه عالی دفاع ملی، ۵۳۶ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۲۲۰۰۰۰ ریال.
• تحول در علوم انسانی: سخنرانی‌ها و میزگردها
به‌اهتمام: علی محمدی؛ به‌اهتمام: محسن دنیوی؛ به‌اهتمام: میثم گودرزی، کتاب فردا، ۲۲۸ صفحه، (در۳جلد )، جلد ۳، رقعی (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۱۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.
• تحول در علوم انسانی: مصاحبه‌ها و دیدارها
به‌اهتمام: علی محمدی؛ به‌اهتمام: محسن دنیوی؛ به‌اهتمام: میثم گودرزی، کتاب فردا، ۷۷۶ صفحه، (در۳جلد )، جلد ۱، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۱۰۰ نسخه، ۳۰۰۰۰۰ ریال.
• تحول در علوم انسانی: مقالات
به‌اهتمام: علی محمدی؛ به‌اهتمام: محسن دنیوی؛ به‌اهتمام: میثم گودرزی، کتاب فردا، ۶۵۲ صفحه، (در۳جلد )، جلد ۲، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۱۰۰ نسخه، ۲۵۰۰۰۰ ریال.

قواعد فقه
• فقه و عقل (به زبان روسی)
ابوالقاسم علیدوست؛ مترجم: یوسف آقایو، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۲۴۰ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۸۰۰۰۰ ریال.
• کشف اللثام عن قواعد الاحکام
محمد  بن ‌ حسن فاضل ‌هندی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۶۸۸ صفحه، جلد ۱۰، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه.
• کشف اللثام عن قواعد الاحکام
محمد  بن  ‌حسن فاضل‌ هندی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۵۴۸ صفحه، جلد ۱۱، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه.
• القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه
عباسعلی زارعی‌ سبزواری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۴۰۴ صفحه، جلد ۶، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه.
• القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، موسسه انتشارات اسلامی، ۴۶۸ صفحه، جلد ۱، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه.
• قواعد فقه ۴: بخش جزایی
سیدمصطفی محقق ‌داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، ۳۴۲ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۲۹ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰۰ نسخه، ۱۱۰۰۰۰ ریال.
• قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)
سیدمصطفی محقق ‌داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، ۳۰۲ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۴۲ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰۰ نسخه، ۱۰۰۰۰۰ ریال.
• بررسی قاعده فقهی اجرت‌خواهی بر واجبات
سید علی میرباقری، آریان قلم، ۱۴۰ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۵۶۰۰۰ ریال.

اصول فقه و تاریخ اجتهاد
• تلخیص کفایه‌الاصول: (پایه ۹) تقریرات درس استاد احدی
گردآورنده: مجتبی احدی‌نژاد، سید جمال‌الدین اسدآبادی، ۱۷۶ صفحه، جلد ۱، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۱۰۰۰ نسخه، ۷۰۰۰۰ ریال.
• اصول فقه تحلیلی
سیدعلی  بنی‌صدر، چتر دانش، ۱۹۰ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۲۰۰۰ نسخه، ۱۲۵۰۰۰ ریال.
• اصول فقه تحلیلی
سیدعلی  بنی‌صدر، چتر دانش، ۱۷۸ صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۲۰۰۰ نسخه، ۱۲۵۰۰۰ ریال.
• البرنامج التدریسی للحلقه الثانیه من حلقات علم الاصول للسید الشهید الصدر
محمود عیدانی، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۴۴۸ صفحه، جلد ۲، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۱۴۵۰۰۰ ریال.
• البرنامج التدریسی للحلقه الثانیه من حلقات علم الاصول للسید الشهید الصدر
محمود عیدانی، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۶۵۶ صفحه، جلد ۱، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۲۱۰۰۰۰ ریال.
• بدایع‌البحوث فی علم الاصول: یحتوی علی قواعد جدیده لها دخل فی الاستنباط
علی‌اکبر سیفی ‌مازندرانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۴۴۴ صفحه، (در۱۰جلد )، جلد ۶، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه.
• جایگاه عرف در استنباط
نقوی کنانی، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۶ صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۷۰۰۰۰ ریال.
• مبانی الفقه الفعال
علی‌اکبر سیفی، جامعه مدرسین حوزه علمیه، دفتر انتشارات اسلامی، ۳۳۶ صفحه، جلد ۵، وزیری (گالینگور)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۵۰۰ نسخه.
• نبراس الاذهان فی اصول الفقه المقارن
میرتقی حسینی‌خواه، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۶۲۴ صفحه، (در۳جلد )، جلد ۱، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۲۰۰۰۰۰ ریال.
• نبراس الاذهان فی اصول الفقه المقارن
میرتقی حسینی‌خواه، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۵۶۸ صفحه، (در۳جلد )، جلد ۲، وزیری (سلفون)، چاپ ۱ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۱۸۰۰۰۰ ریال.
• ادوار الاجتهاد عند الشیعه الامامیه: دراسه منهجیه موضوعیه تواکب ادوار الاجتهاد
عدنان فرحان، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۳۶۰ صفحه، وزیری (گالینگور)، چاپ ۲ سال ۱۳۹۳، ۳۰۰ نسخه، ۱۸۴۰۰۰ ریال.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا