آرای منتخب

نمونه رای (شرط پذیرش دعوای تغییر نام)

عنوان: شرط پذیرش دعوای تغییر نام

پیام: اشتهار به نامی دیگر به غیر از آنچه در شناسنامه است، موجب پذیرش دعوای تغییر نام است.

مستندات: ماده ۹۹۵ قانون مدنی-ماده ۴ قانون ثبت احوال-

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۰۰۰۵۰۰۳۶۳

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

گروه رأی: حقوقی

آراء منتخب پرونده:  دادگاه تجدیدنظر استان

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س. خ. به طرفیت اداره ثبت‌ احوال شمیران به خواسته تغییر نام کوچک مندرج در سند سجلّی خویش به شماره شناسنامه … صادره از تهران به علّت اشتهار به نام مورد درخواست و عدم علاقه به نام مندرج در سند سجلّی مرقوم به شرح متن دادخواست تسلیمی. نظر به اینکه مندرجات استشهادیه پیوست دادخواست و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ این دادگاه که همگی دلالت بر صحت دعوی خواهان مبنی بر اشتهارش به نام م. داشته و در قبال دعوی معنونه ایراد و دفاع از جانب مدعی علیه به عمل نیامده است لذا دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق و لحاظ جمیع شرایط موجود در پرونده و به استناد مقررات ماده ۴ قانون ثبت‌احوال و ماده ۹۹۵ قانون مدنی ضمن پذیرش خواسته مطروحه حکم بر الزام خوانده به تغییر نام از س. به م. در سند سجلی مربوطه صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال شمیران به طرفیت خانم س. خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به تغییرنام تجدیدنظرخوانده از س. به م. در سند سجلی شماره … صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیحاً و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارایه نگردیده لهذا تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید محمد فاضل حسینی – داود صادقی

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا