آرای منتخب

نمونه رای (احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت‌المثل)

عنوان: احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت‌المثل

پیام: هرگاه زوجه قسم یاد کند از کارهایی که در منزل مشترک انجام داده قصد تبرع نداشته و زوج نیز این ادعا را رد نکند، زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.

مستندات: ماده ۳۳۶ قانون مدنی-

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۶۸۰۰۳۸۲

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

گروه رأی: حقوقی

آراء منتخب پرونده:  دادگاه تجدیدنظر استان

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست س.ف. ح. فرزند س. به طرفیت ک. ر. فرزند ح. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ۳۵ سال زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس مقوم ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ بدواً‌ اعسار از هزینه دادرسی در مورد اعسار با توجه به اینکه خواهان در خصوص اثبات ادعای خود مبنی بر معسر بودن و عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی استشهادیه ضمیمه پرونده کرده دادگاه با ملاحظه استشهادیه پیوست پرونده دعوی خواهان را مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی به طور موقت محمول بر صحت تلقی به استناد مواد ۵۰۴ و ۵۱۱ و ۵۰۶ و ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید اما در مورد اصل خواسته با توجه به اظهارات خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ در دادگاه نظر به اینکه ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشعار داشته هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، به نظر این دادگاه خواهان مستحق اجرت‌المثل کارهای انجام شده در زندگی مشترک نمی‌باشد زیرا کارهای انجام شده برحسب امر خوانده نبوده و در قالب قرارداد موجر و مستأجر هم نبوده لذا دادگاه با توجه به ‌مراتب فوق به استناد قانون یاد شده دعوی خواهان را وارد ندانسته درنتیجه حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب وفق مقررات ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حسن عموزادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ف. ح. به طرفیت آقای ک. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۵ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۶ صادره از شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده که به موجب آن حکم به بی‌حقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجرت‌المثل دوران زوجیت صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه تجدیدنظرخواه با توجه به کارهایی را که در منزل مشترک انجام داده اعلام کرده قصد تبرع نداشته و قسم یاد کرده و تجدیدنظرخوانده نیز این ادعا را رد نکرده است و موضوع به کارشناس ارجاع شد و نظر کارشناس اعلام گردید تجدیدنظرخواه اعتراض کرده امر کارشناسی به هیئت سه‌نفره محول شد ولی تجدیدنظرخواه هزینه را با وجود ابلاغ پرداخت نکرده است و لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده (۱۰) میلیون و یکصد هزار تومان اجرت‌المثل و نیز هزینه کارشناس و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عبدالغفار آل حبیب – علی محمد علیخانی

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا