آرا و نظرات مشورتیآرای منتخب

نمونه رای (ابطال رأی داوری به علت نحوه ابلاغ)

عنوان: ابطال رأی داوری به علت نحوه ابلاغ
پیام: با توجه به احصاء موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی؛ ابلاغ رأی داوری از طریق اظهارنامه توسط داور مرضی الطرفین موجب ابطال رأی داوری نیست.
مستندات: ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۰۱۷
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
گروه رأی: حقوقی
آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر ابطال رأی داور و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت داوری است با توجه به اینکه به موجب شرط داوری برای اظهارنظر داور طرفین مدتی را تعیین ننموده‌اند و به موجب تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ شده باشد و به موجب قرارداد مستند دعوی که صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده است داور مرضی‌الطرفین در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳۱ کتباً قبول داوری کرده است ولی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ اقدام به صدور رأی نموده است. همچنین طرفین به موجب ماده ۴۸۵ قانون مذکور چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند رأی داور از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می‌گردد، در حالیکه رأی داور با ارسال اظهارنامه ابلاغ شده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناداً به بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۱۹ قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری و محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت ۰۰۰/۱۷۴ ریال هزینه دادرسی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ترکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بین‌المللی ت. با وکالت آقایان ۱- الف.ک ۲- م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۸۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ که توسط داور مرضی‌الطرفین آقای ع.م. به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد نمی‌باشد. زیرا استدلال اول دادگاه بدوی در رابطه با ابطال رأی داوری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به لحاظ خارج از مهلت بودن رأی داوری منطبق با قانون می‌باشد. به لحاظ اینکه در صورت‌جلسه توافق مورخ ۱۳۹۱/۵/۳۱ اصحاب دعوی قبول کردند آقای ع.م. به‌ عنوان داور و نماینده تام الاختیار خود در جهت اجرای صحیح مفاد این صورت‌جلسه معرفی و در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مفاد این صورت‌جلسه، موضوع به نامبرده ارجاع و ایشان نظر خود را در قالب رأی داوری ابلاغ نمایند. که در مورخ ۱۳۹۲/۷/۹ شرکت بین‌المللی ت. از داور درخواست انجام داوری نموده و داور مرضی‌الطرفین در مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ نظریه داوری خود را ابراز و اعلام داشته است که خارج از مهلت مقرر قانونی پیش‌بینی شده در تبصره ماده ۴۸۴ قانون یاد شده می‌باشد. اما استدلال دوم دادگاه نخستین در ابطال رأی داوری به موجب ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق با قانون نمی‌باشد. زیرا قانون‌گذار در ماده ۴۸۹ قانون یاد شده، موارد ابطال رأی داوری را احصاء کرده است و ابلاغ رأی داوری از طریق اظهارنامه توسط داور مرضی‌الطرفین، هرچند که برخلاف نظر قانون‌گذار در ماده ۴۸۵ صورت گرفته ولی موجب ابطال رأی داوری نمی‌باشد. لذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۱ و قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن اصلاح دادنامه مطروحه در رابطه با تاریخ قبول داور از ۱۳۹۱/۵/۳۱ به ۱۳۹۲/۷/۹ که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ شده است دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی – علی مداح

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا