مهمترین مواد قانونی

مهمترین مواد قانون مدنی

سایت حقوقی دادآور

مواد مهم و کنکوری قانون مدنی

الف- مواد قانونی که حداقل یک مرتبه از آنها در یکی از آزمونهای رشته حقوق، سئوال طرح شده است:


۱۵-۲۰-۳۴-۴۰-۴۷-۵۲-۵۶-۵۸-۶۲-۶۳-۶۹-۷۷-۷۹-۹۱-۱۰۰-۱۰۲-۱۱۰-۱۱۲-۱۱۵-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۴-۱۳۳-۱۴۷-۱۵۷-۱۹۵-۱۹۷-۲۰۴-۲۰۷-۲۰۹-۲۱۲-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۲-۲۲۸-۲۳۶-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۲-۲۴۴-۲۵۰-۲۵۳-۲۶۰-۲۶۶-۲۶۸-۲۷۱-۲۷۳-۲۷۶-۲۷۷-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۵-۲۹۷-۳۰۰-۳۰۷-۳۱۱-۳۱۴-۳۱۸-۳۲۱-۳۲۶-۳۳۰-۳۳۶-۳۳۷-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۶-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۵-۳۸۰-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۹-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۱۰-۴۱۷-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۴-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۲-۴۳۹-۴۴۵-۴۶۰-۴۷۶-۴۸۱-۴۸۲-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۱-۵۰۵-۵۲۰-۵۲۵-۵۳۰-۵۴۰-۵۴۸-۵۵۲-۵۶۴-۵۷۱-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۶-۵۸۱-۶۰۰-۶۰۲-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۲۱-۶۳۱-۶۳۷-۶۳۸-۶۴۷-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۶-۶۶۹-۶۷۳-۶۷۶-۶۷۸-۶۸۳-۶۹۷-۶۹۹-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۷-۷۱۱-۷۱۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۹-۷۴۰-۷۴۶-۷۵۶-۷۵۹-۷۶۱-۷۸۰-۷۸۴-۷۹۱-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۸-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۹-۸۱۲-۸۱۴-۸۱۷-۸۱۹-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۷-۸۴۵-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۶-۸۶۰-۸۶۷-۸۶۸-۸۷۱-۸۷۴-۸۸۰-۸۸۳-۸۹۹-۹۰۰-۹۱۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۴۴-۹۴۷-۹۴۹-۹۵۲-۹۵۴-۹۵۶-۹۵۹-۹۷۰-۹۷۹-۹۸۲-۱۰۰۱-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۲-۱۰۲۷-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۵-۱۰۴۱-۱۰۴۹-۱۰۵۵-۱۰۶۰-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۱-۱۱۱۰-۱۱۲۵-۱۱۴۱-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۷-۱۱۵۶-۱۱۶۰-۱۱۶۲-۱۱۶۸-۱۱۷۱-۱۱۸۱-۱۱۸۴-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۲-۱۱۹۹-۱۲۰۱-۱۲۰۴-۱۲۰۶-۱۲۱۶-۱۲۴۱-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۷۰-۱۲۷۷-۱۲۸۰-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۲-۱۲۹۷.


ب- مواد مهم قانون مدنی:

۱۲-۱۳-۴۹-۱۴۰-۱۸۳-۱۸۹-۱۹۴-۱۹۹-۲۰۵-۲۱۳-۲۱۶-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۶-۲۴۱-۲۴۶-۲۴۹-۲۵۲-۲۶۳-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۶-۳۰۸-۳۱۰-۳۲۲-۳۲۳-۳۳۱-۳۵۵-۳۶۸-۳۷۴-۳۷۹-۳۸۸-۳۹۱-۴۰۱-۴۳۱-۴۷۵-۴۹۶-۵۰۴-۵۲۹-۵۶۱-۵۶۵-۵۶۷-۵۹۷-۶۴۰-۶۴۴-۶۴۸-۶۷۷-۶۸۵-۶۸۹-۶۹۰-۷۰۰-۷۰۹-۷۶۲-۷۶۴-۷۷۲-۸۰۸-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۴-۸۴۱-۸۴۳-۸۴۷-۸۷۳-۸۷۵-۸۹۷-۹۰۱-۹۰۶-۹۰۸-۹۱۸-۹۲۲-۹۶۶-۹۷۲-۹۸۴-۱۰۰۲-۱۰۶۸-۱۰۷۲-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۷-۱۱۰۰-۱۱۰۹-۱۱۵۴-۱۱۸۰-۱۲۱۳-۱۲۴۰-۱۲۷۲-۱۳۰۰-۱۳۰۵.


ج- مواد بسیار مهم قانون مدنی

۱۷-۳۳-۳۷-۴۲-۴۴-۵۳-۵۹-۶۱-۶۵-۱۳۲-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۶-۱۹۸-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۶-۲۰۸-۲۱۷-۲۱۸-۲۲۷-۲۲۹-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۴۰-۲۴۳-۲۴۷-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۱-۲۶۷-۲۷۰-۲۷۹-۲۸۶-۲۸۷-۳۱۲-۳۱۵-۳۲۰-۳۲۵-۳۲۸-۳۳۲-۳۳۵-۳۳۹-۳۵۳-۳۶۴-۳۸۷-۳۹۰-۴۰۲-۴۲۷-۴۵۶-۴۸۳-۴۸۸-۴۹۴-۵۵۰-۵۹۵-۶۷۰-۶۸۰-۶۸۱-۶۹۱-۶۹۴-۷۱۷-۷۳۴-۷۶۰-۷۶۵-۷۶۷-۷۷۴-۷۷۸-۷۸۳-۷۸۷-۷۸۸-۸۳۰-۸۵۴-۸۹۲-۸۹۶-۹۲۴-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۳-۹۷۶-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۱۰۶۹-۱۰۸۸-۱۰۹۳-۱۲۱۰-۱۲۱۴.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا