تجربیات یک وکیل

در مورد گواهی انحصار وراثت

مدارک لازم براى تقاضاى انحصار وراثت :

۱- شنا سنامه و گواهى فوت متوفى :

پس از فوت متوفى مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهى فوت صادر مى گردد. ارایه اصل گواهى فوت و کپى برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامى است .

۲- استشهادیه محضرى :

اسامى کلیه وراث مى بایست در فرم مخصوصى که تو سط دادگسترى در اختیار متقاضیان قرار مى گیرد نوشته
و توسط ۲نفر از اشخاصى که وراث و متوفى را مى شناسند در یکى از دفاتر اسناد رسمى امضاء شده و امضاء
ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمى گواهى شود .

۳-رسید گواهى مالیاتى (مالیات بر ارث )

وراث باید پس از فوت متوفى لیست کلیه اموال و داراییهاى منقول و غیر منقول متوفى را به اداره دارایى حوزه محل سکونت متوفى ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضاى گواهى انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند .

۴-کپى برابر اصل شده شناسنامه وراث :

متقاضى انحصار وراثت مى بایست علاوه بر شناسنامه خود کپى برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه
و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست .

۵-دادخواست :

پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضى باید داد خواستى به خواسته صدور گواهى انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید .جهت اطلاع از نحوه تنظیم دادخواست مربوطه مى توانید به قسمت (نحوه تنظیم دادخواست )سایت وکالت مراجعه نمایید .

دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟

مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسى در امور مدنى دعاوى راجع به ترکه متوفى در دادگاه محلى که آخرین اقامتگاه متوفى در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفى معلوم نباشد رسیدگى در صلاحیت دادگاهى است که اخرین محل سکونت متوفى در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهى است که آخرین محل سکونت متوفى بوده است .( البته با توجه به قوانین جدید ,شوراهای حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشند)

اشخاص صلاحیت دار براى ارایه دادخواست انحصار وراثت :

وراث متوفى و اشخاص ذینفع (هر شخصى که منفعتى در اموال متوفى دارد) مى توانند از دادگاه تقاضاى صدور گواهى انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازى به در خواست همگى آنها نمى باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور براى امضاء وارایه دادخواست کافى است .

تشریفات دادرسى پس از تقدیم دادخواست :

دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضى در خواست وى را یک نوبت در یکى از روزنامهءى کثیر الا نتشار یا محلى آگهى مى نماید . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در صورتى
که کسى به آن اعتراض ننماید .بدون تشکیل جلسه رسیدگى و دعوت از وراث گواهى انحصار وراثت که بیانگر
مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفى و سهم ایشان از ما ترک است صادر مى نماید . در صورتیکه پس از نشر آگهى کسى به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه اى راجهت رسیدگى تعیین نموده و به متقاضى و معترض ابلاغ مى نماید پس از رسیدگى حکم مقتضى صادر مى نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود .

نکات قابل توجه در گواهى انحصار وراثت :

* در صورتى که در زمان فوت نطفه اى منعقد شده باشد جنین نیز جزءوراث قرارمى گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود

* در صورتى که براى محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان مى تواند به در خواست گواهى انحصار وراث اعتراض نماید .

* در صورتى که بهاى ترکه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتى براى نشر آگهى نیست در این حالت دادگاه
با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمى اتخاذ تصمیم مى نماید .

* در مورد وراث رو ستاییان در صورتى که بهاى ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهى براى یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومى روستاى محل اقامت متوفى نصب خواهد شد و نیازى به نشر آگهى در جراید نیست .

* در صورتیکه متقاضى نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید . عمل وى در حکم کلاهبردارى بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .

به نقل از سایت:

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا