نظرات مشورتی

آیا شهرداری میتواند در راستای تعطیلی و … مشاغل مزاحم با همکاری اداره برق نسبت به قطع برق کارگاههای مربوطه اقدام کند یا خیر؟

۲/۱۲/۹۰
۴۸۲۰/۷
شماره پرونده۱۸۱۰-۶۶-۹۰
سوال
آیا شهرداری میتواند در راستای تعطیلی و ……. مشاغل مزاحم با همکاری اداره برق نسبت به قطع برق
کارگاههای مربوطه اقدام کند یا خیر؟

متن نظریه

ضمانت اجرای قانونی برای تمامی مشاغل و کسبه ای که ایجاد مزاحمت وسروصدا می کنند در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون
شهرداریها تصریح گردیده است. در اجرای بند ۲۰ ماده قانونی مزبور جهت جلوگیری از
ایجاد وتأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین در
شهرهاست، شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی وبه طور
کلی تمامی مشاغل و کسبه ای که ایجاد مزاحمت وسرو صداکنند، جلوگیری کند وهرگاه
تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند واگر لازم
شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد و بموجب تبصره ذیل بند ۲۰ ماده قانونی فوق
الذکر شهرداری در مورد تعطیلی و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن مهلت
مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید
ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را به کمیسیون قانونی مربوطه تسلیم نماید. هرگاه
رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد ویا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و
یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند، شهرداری بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد
نمود.

بنا به مراتب فوق درخصوص موضوع استعلام در قوانین ومقررات موضوعه، جواز
قانونی در مورد قطع برق پیش بینی نگردیده است لذا قطع برق فاقد وجاهت قانونی است
واقدام به آن ( سلب حق استفاده از برق) نیاز به تصویب قانونگذار دارد.

به نقل از سایت ماوی

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا