ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

مدارک لازم برای ثبت درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری

در . ارسال به تجربیات یک وکیل

 


ارائه مدارك ذیل جهت ثبت درخواست اعاده دادرسی در امور كیفری و بنا به تقاضای متهم پرونده الزامی است:

1. لایحه به عنوان ریاست محترم دیوان عالی كشور.

2. قید «درخواست اعاده دادرسی» و ذكر حداقل یك بند از جهات قانونی اعاده دادرسی .

3. دادنامه بدوی «اعم از غیابی و واخواهی » برابر با اصل (ممهور به مهر دادگاه) و هر برگ ملصق به 2000 ریال تمبر

4. دادنامه تجدید نظر برابر اصل (ممهور به مهر دادگاه ) در صورت عدم تجدید نظر خواهی (گواهی عدم تجدید نظر خواهی یا قطعیت حكم بدوی.

5. در صورت وجود سابقه اعاده دادرسی نسبت به موضوع در این مرجع، ارائه نسخه ای مصدق از دادنامه صادره از دیوان عالی نیز ضرورت دارد.

6. ابطال تمبر 5000 ریالی ( هزینه دادرسی ) روی لایحه .

7. ابطال 2000 ریال تمبر روی كلیه اوراقی كه برابر با اصل گردیده است .

8. وكالت نامه حاكی از انعقاد وكالت با وكیل پایه یك در صورتی كه لایحه توسط وكیل تنظیم گردد (ملصق به تمبر مالیاتی).

9. ارائه كارت ملی در صورت حضور، و تصویر آن در صورت ارسال مدارك.

10. قید شماره تلفن همراه روی لایحه.

اعلام میگردد شاكی با لحاظ مفاد رای وحدت رویه شماره 613 مورخ 18/10/75 از اشخاص مندرج در ماده 273 قانون آیین دادرسی كیفری نیست مگر اینكه به استناد بند 4 ماده 272 قانون فوق الاشعار تقاضای اعاده دادرسی نموده و آراء قطعی مصدق از دادگاه صالح مبنی بر اثبات جعلیت سند یا شهادت كذب كه مبنای حكم صادره بوده ارائه نماید.

آدرس : تهران ، خیابان خیام ، كاخ دادگستری ، دبیرخانه دیوان عالی كشور.

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط