ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

خضریان: برگ سبز خودرو حکم سند رسمی دارد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برگ سبز خودرو حکم سند رسمی دارد و نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست گفت: باید هزینه‌های مردم را در حوزه نقل و انتقال سند خودرو کاهش دهیم که برگ سبز در حال حاضر این کار را انجام می‌دهد. البته نیروی انتظامی هم باید فرایند فک پلاک را برای مردم تسهیل کند تا مشکلات در آن قسمت نیز کمتر شود.

پرینت

حکم جالب یک قاضی در حمایت از محیط زیست

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند گفت: در جریان تشکیل یک فقره پرونده تخلف محیط زیستی با موضوع نگهداری گونه‌های جانوری وحشی در یک باب ساختمان ویلایی بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست، متهم پرونده مزبور پس از طی فرآیند دادرسی در محاکم شهرستان، مجرم شناخته و از سوی دادگاه به مجازات قانونی محکوم شد.

پرینت

رای دیوان عدالت درباره سند خودرو برای همه لازم الاجرا است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

دادستان کل کشور گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره سند خودرو برای همه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاجرا است.

پرینت

چرا دادگاه ها همیشه شلوغ هستند؟

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

ایسنا/قم راه‌روهای دادگستری و ازدحام دادگاه‌ها، ممکن است این سوال را به ذهن متبادر کند که چرا از تعداد پرونده‌ها و حجم کار دادگاه‌ها هیچ‌گاه کاسته نمی‌شود و چرا تعداد پرونده ها در ایران تا به این اندازه بالا است، آیا در کشور های دیگر هم شاهد چنین وضعیتی هستیم.

پرینت

محاکمه عوامل انجام اقدامات غیرقانونی در زندان اوین مطالبه عمومی است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به انتشار تصاویر زندان اوین، خواستار برکناری سریع رییس سازمان زندان‌ها و برخورد قانونی با مامورین خاطی شد.

پرینت

نمونه رای (خوانده دعوای تجویز انتقال منافع در فرض انتقال مالکیت عین)

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

خوانده دعوای تجویز انتقال منافع در فرض انتقال مالکیت عین

مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:
با انتقال مالکیت مبیع، منتقل الیه به‌عنوان مالک جدید و به قائم‌مقامی از مالک سابق دارای رابطه قراردادی با مستأجر بوده و در صورت طرح دعوای تجویز انتقال منافع، نیازی به‌طرف دعوا قرار دادن مالک سابق نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/23 شماره رای نهایی: 9309970270100771

رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای ف.م. و خانم م.ر. به وکالت از آقای م.ح. به‌طرفیت آقای ع.پ. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع یک باب مغازه و یک باب زیرزمین جزء پلاک ثبتی ... بخش 5 تهران به شرح متن و خسارات قانونی صرف‌نظر از اینکه از 6 دانگ پلاک مزبور به 5 / 5 دانگ آن کاهش خواسته اعلام‌شده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد کپی اجاره‌نامه ابرازی [توسط] وکلای خواهان، نظر به اینکه طبق مفاد آن از مستأجر حق واگذاری مورد اجاره به غیر سلب شده است، اصولاً موضوع خواسته خواهان از مدلول بخش اخیر ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 خروج موضوعی دارد و با توجه به متن لایحه ابرازی احد از وکلای خواهان نیز مبنی بر اینکه اصولاً فی‌مابین موکل آن‌ها و مالک فعلی هیچ‌گونه سند و مدرکی دال بر وجود رابطه استیجاری در پرونده، مضبوط نیست و به نظر دادگاه بایستی موجر قبلی را نیز طرف دعوی خود برای برقراری رابطه استیجاری قرار می‌دادند، فلذا دادگاه به استناد ماده 10 و 19 از قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را به کیفیت مطروحه قابل‌اجابت ندانسته و قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاح

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای م.ح. به‌طرفیت آقای ع.پ. از دادنامه شماره 01018 مورخ 26/11/92 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که به‌موجب آن راجع به دعوای تجویز انتقال منافع یک باب مغازه با این استدلال که فی‌مابین خواهان و مالک فعلی (تجدیدنظرخوانده) رابطه استیجاری وجود ندارد و بایستی موجر قبل نیز طرف دعوا قرار می‌گرفت قرار عدم استماع دعوا (رد دعوا) صادر گردیده وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است. زیرا هرچند که تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخوانده قرارداد اجاره ندارد لیکن با انتقال مالکیت مورد اجاره به‌موجب عقد بیع مشتری مالک مبیع گردیده و قائم‌مقام قانونی مالک سابق می‌گردد و عقد اجاره سابق که از عقود لازم فی‌مابین مالک جدید و مستأجر محسوب می‌شود و مالکین سابق نفع و حقی در مورد اجاره ندارند تا ضرورتی به طرح دعوا به‌طرفیت آنان باشد. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی

پرینت

زورگیری اتوبان کرج-تهران می‌تواند از مصادیق محاربه باشد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به حادثه سرقت به عنف با استفاده از سلاح در اتوبان تهران-کرج و بازتاب آن در فضای مجازی گفت: با توجه به اینکه با استفاده از سلاح سرد و گرم و موجب ارعاب شده در صورت وجود شرایط لازم می‌تواند از مصادیق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محسوب شود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط