ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان نمایش از %s کلیک ها
نمونه رای (ماهیت دعوای ابطال قرارداد اجاره و رفع تصرف از محل آن) 24 ارديبهشت 1400 100
نمونه رای (عدم اعمال تضامن در مجازات ها) 09 بهمن 1399 166
نمونه رای (مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم تبانی برای بردن مال غیر) 29 دی 1399 191
عدم اعمال تضامن در مجازات ها 23 دی 1399 157
نمونه رای ( مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه ) 02 دی 1399 185
نمونه رای(خیار تاخیر ثمن) 20 ارديبهشت 1399 497
تهدید به آسیب های جسمی حین آدم ربایی 19 ارديبهشت 1399 275
فعالیت تبلیغی علیه نظام در احزاب 15 ارديبهشت 1399 258
نمونه رای (آدم ربایی از طریق خدعه و فریب) 22 فروردين 1399 1855
نمونه رای(قابل فرجام نبودن رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت) 11 فروردين 1399 416
نمونه رای (ابلاغ در دفتر دادگاه) 08 فروردين 1399 330
توقیف و حبس غیر قانونی در راستای آدم ربایی،جزئی از بزه آدم ربایی و از مصادیق مخفی نمودن غیر بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود. 18 اسفند 1398 304
برائت متهم از اتهام زنای به عنف، مانع محکومیت وی به بزه آدم‌ربایی نیست. 18 اسفند 1398 285
نمونه رای ( مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به آدم‌ربایی ) 14 اسفند 1398 366
نمونه رای (مرجع صالح رسیدگی به بزه آدم‌ربایی) 09 اسفند 1398 341
محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) 10 فروردين 1398 308
نمونه رای دیوان عالی کشور(ماهیت شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله) 03 اسفند 1396 615
نمونه رای دیوان عالی کشور 04 بهمن 1396 498
نمونه رای( تلقی فورس ماژور به‌عنوان شرط بنایی) 10 آذر 1396 782
رای وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی كشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سیبا: 30 تیر 1396 425
نمونه رای(اصل عدم انعقاد عقد) 12 تیر 1396 647
نمونه رای(قلمرو دارایی های مشمول شرط تنصیف) 10 خرداد 1396 1191
عدم صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما 04 ارديبهشت 1396 483
رای دیوان عالی کشور 16 اسفند 1395 737
حکم فردی که محکوم به قصاص شده بود با بررسی درهیات عمومی دیوان عالی کشور به علت شبهه عمدی بودن قتل، نقض شد 02 اسفند 1395 533
حکم فردی که محکوم به قصاص شده بود با بررسی در هیات عمومی دیوان عالی کشور به علت شبهه عمدی بودن قتل، نقض شد 29 بهمن 1395 602
هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور رای شعبه 24 دیوان مبنی برائت از اتهام لواط به لحاظ فقد ادله شرعی را تایید نمودند 17 بهمن 1395 720
صلاحیت دادگاه محل اقامت متقاضی برای رسیدگی به درخواست اهدای جنین به تأیید هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رسید 02 بهمن 1395 826
مصداق عسر و حرج زوجه ناشی از سوء معاشرت زوج در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور 29 دی 1395 734
بررسی دارایی مشمول تنصیف در رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی 18 دی 1395 580

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط