نشانی مجتمع های قضایی تهران

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی شهید باهنر

۷۷۰۵۵۶۳۰

۷۷۰۵۵۶۴۴

حقوقی:۴و۸ خانواده:۴و۸و۱۳و۷

حقوقی

خانواده

۷۷۰۵۵۶۴۱

E-mail

bahonar@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران فلکه چهارم تهرانپارس میدان قنات کوثر بلوار وفادار مجتمع قضائی باهنر

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی شهید بهشتی

۸۸۸۹۵۹۹۴

۸۸۸۹۵۴۰۶

۲,۶,۱۱,۱۲

حقوقی

۸۸۸۹۸۰۳۰

E-mail

beheshti@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی شهید صدر

۸۸۷۵۰۰۲۱

۸۸۷۵۹۷۸۱

۳,۷

حقوقی

Email

sadr@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران خیابان شیخ بهایی – کوی ۱۲ متری اول  مجتمع قضائی شهید صدر

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی شهید مدرس

۷۷۸۱۹۳۱۵

۷۷۸۱۹۳۱۳

۱ ، ۴ ، ۸ و۱۳

حقوقی

E-mail

modares@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران – حکیمیه – خیابان سازمان آب – خیابان امام حسین (ع)

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی شهید مفتح

۸۸۹۸۰۳۴۷-۵۰

۸۸۰۹۸۰۳۵۲

۶,۵

حقوقی

E-mail

mofateh@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران شهر زیبا   مجتمع قضائی شهید مفتح

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی ولیعصر

۵۵۶۰۴۰۹۵

۵۵۶۳۱۸۱۴

۱۱و ۱۲

کیفری

۵۵۶۰۲۰۵۱

E-mail

valiasr@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران ضلع جنوبی پارک شهر- خیابان بهشت- ساختمان روزنامه رسمی کشور مجتمع قضائی ولیعصر(عج)

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی شهید قدوسی

۸۸۷۳۰۴۴۹

۸۷۳۳۷۵۵ ۸

۳ ، ۶ و ۷

کیفری

۸۸۷۳۰۴۸۹

E-mail

ghoddusi@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران  خیابان مفتح جنوبی – خیابان شیرودی – مجتمع قضائی شهید قدوسی

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی شهید فهمیده
(اطفال)

۸-۴۴۰۶۴۴۶۷

۴۴۰۴۷۵۷۵

کل شهر تهران

کیفری

۴۴۰۴۸۷۱۰

E-mail

fahmideh@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران  اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک – نسیم ۶

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی عدالت

۲۲۷۲۷۴۸۰

۲۲۷۲۷۴۶۷

۱

حقوقی و کیفری

E-mail

edalat@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران میدان تجریش خیابان فنا خسرو (ثبت سابق) پلاک ۷۳

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی شهید قدس

۴۴۴۲۹۳۵

۴۴۴۲۹۳۵۲

۲ ، ۵ ، ۹ ، ۱۰ ، ۲۱و ۲۲

کیفری

۴۴۴۲۹۳۵۵

E-mail

ghods@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران سیمین بولیوار- خیابان انصارالمهدی – روبروی دانشگاه  مجتمع قضائی قدس

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی شهید مطهری

۶۶۲۲۴۴۶۷

۶۶۲۲۶۶۲۸

۱۸و۱۷و۱۰و۹ کیفری ۱۸

حقوقی وکیفری

E-mail

motahari@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران  یافت آباد  میدان معلمجنب خیابان حیدری شمالی  مجتمع قضائی شهیدمطهری

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی شهید محلاتی

۳۳۸۰۱۵۲۷

۳۳۸۴۵۵۰

۱۴و۱۵

حقوقی وکیفری

E-mail

mahalati@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران- بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی – مجتمع قضایی محلاتی

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی خانواده یک

۶۶۲۲۴۴۶۹

۶۶۲۲۶۶۲۸

۱۰و۹و۱۴و۱۳و۱۸و۱۶و۱۵

کیفری

E-mail

khanevadeh۱@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران- بزرگراه شهید محلاتی- خیابان نبرد جنوبی –خیابان زمرم

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی خانواده دو

۸۸۷۷۳۶۲۱

۸۸۷۹۸۲۷۱

۲۱و۲۲و۲و۳و۶

کیفری

E-mail

khanevadeh۲@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران- خیابان قیطریه- نبش کوی انصاری – مجتمع قضائی خانواده دو

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی بعثت

۵۵۳۲۱۵۲۰-۵

۵۵۵۰۲۸۲۸

۱۶و۱۹وبخش آفتاب

حقوقی و کیفری

E-mail

besat@tehranjudiciary.ir

آدرس

تهران ضلع شمالی ترمینال جنوب- جنب مسجد قدس- مجتمع قضائی شهید بعث

نام

شماره تماس

فکس

ناحیه شهرداری

نوع رسیدگی

مجتمع قضائی شهید مدنی

۸۸۹۹۵۰۸۴-۹

۸۸۹۸۰۳۵۴

۱۱ و ۲

حقوقی

E-mail

آدرس

تهران خیابان انقلاب ، خیابان قدس ، روبروی خیابان پورسینا

دکمه بازگشت به بالا