تجربیات یک وکیل

فرم استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه اول

 استشهادیه مخصوص طبقه اول

مخصوص گواهی انحصار وراثت

ماده ۹ قانون انحصار وراثت- «هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی
غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

به گواهی می طلبم خانم ها و آقایانی را که آگاه هستند شادروان در تاریخ در شهر آخرین اقامتگاه دائمی خود درگذشته است و هنگام فوت:

الف: (تعداد پسر)     داشته/ نداشته به نام

ب: (تعداد دختر) داشته/ نداشته به نام

پ: (تعداد همسر دائمی) داشته/ نداشته به نام

ت: مادر داشته/ نداشته به نام

ث: پدر داشته/ نداشته به نام

و وراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی بوده و دارائی او کمتر/بیشتر از مبلغ سه میلیون ریال بوده است تا اطلاعات خود را در این برگ بنویسند. امضاءمتقاضی

۱-گواه اول: اینجانب نام نام خانوادگی شغل سن شماره شناسنامه صادره فرزند که با خانواده (نام متوفی) از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه
خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحیکه در پشت این ور
قه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه

صحت امضای             که با علامت مشخص شده است مورد گواهی است
دفترخانه شماره

۲-گواه دوم: اینجانب نام نام خانوادگی شغل سن شماره شناسنامه صادره فرزند که با خانواده (نام متوفی) از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه
خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحیکه در پشت این ور
قه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه

صحت امضای                 که با علامت مشخص شده است مورد گواهی است
دفترخانه شماره

۳-گواه سوم: اینجانب نام نام خانوادگی شغل سن شماره شناسنامه صادره فرزند که با خانواده (نام متوفی) از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه
خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی ن
گویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحیکه در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه

صحت امضای              که با علامت مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره

توجه: سردفتر اسناد رسمی قبل از امضای شهود، مندرجات هر دو صفحه استشهادیه را برای گواه قرائت خواهد کرد این ورقه بدون قلم خوردگی باید
تنظیم شود و کلیه جاهای خالی خطوط باید پر شود.

مجازات گواه دروغ

ماده ۱۰- قانون انحصار وراثت: هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱۸- قانون مجازات عمومی: هر کس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبر، در امور حقوقی شهادت دروغ بدهد و یا عامداً برخلاف واقع اظهار عقیده کند که در حکم محکمه موثر گردد، خواه کتبی، خواه شفاهی، به حبس تأدیبی از یازده روز الی یکسال محکوم می شود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده برخلاف واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تأدیه دو برابر آنچه که گرفته است محکوم می شود.

مقررات مربوط به گواهی

۱-در موارد زیر گواه باید از دادن گواهی خودداری کند:

الف) در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.

ب) در صورتی که بین گواه و کسی که گواه به ضرر او داده می شود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی
سابقاً مطرح بوده و هنوز ۵ سال در صورت جنایی بودن و ۲ سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته باشد.

پ) در صورتیکه بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.

۲-ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی- (شهادت اشخاص زیر پذیرفته نمی شود) ۱-محکومین به مجازت جنایی ۲- محکومیت به امر جنحه که
محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم مح
روم کرده باشد. ۳- اشخاص ولگرد و کسانیکه تکدی را شعل خود قرار
دهند. ۴- اشخاص معروف به فساد اخلاق ۵- کسانیکه نفع شخصی در دعوی داشته باشند           6-شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا