آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی د رکمیسیون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود

سایت حقوقی دادآور

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۱ کلاسه پرونده: ۲۲۳/۹۱ شماره دادنامه: ۱۰۷

موضوع رأی: استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی د رکمیسیون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود.

شاکی: رسول عبدالملکی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای رسول عبدالملکی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که تبدیل پارکینگ و پیلوت به تجاری را غیر قانونی اعلام کرده است شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۹۳۹ با موضوع دادخواست آقای رسول عبدالملکی به طرفیت شهرداری هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۲/۸۹/۱۰۰/ت-۳۱/۵/۱۳۸۹ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۳۰۷ -۴/۱۰/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
نظر به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض به شود ابراز و اقامه نشده است و رأی صادر شده صحیح صادر و مبانیت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته است و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد در آن مشهود نیست بنابراین دعوای طرح شده را وارد تشخیص نمی دهد و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۷/۱۲۵۵ با موضوع دادخواست آقای فتحعلی خلج کردشانی به طرفیت شهرداری هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۸۴/۸۷۸۰۰/ت –
۲۳/۵/۱۳۸۷ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره ۹۷-۲۳/۱/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای فتحعلی خلج کردشانی با وکالت آقای حاج علی فتحی به طرفیت شهرداری هشتگرد به خواسته مذکور با توجه به مجموع محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۴۱ -۱۱/۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که شاکی اظهار داشته است در زمان تخلف به اینجانب اعلام نشد که تغییر کاربری تخلف قانونی است و در خصوص یکی از همسایگان عملیات اجرایی آن مثل اینجانب بود و در آخر جریمه تعیین شد و شهراری برای ملک همجوار جریمه تعیین کرده بود ملاحظه می شود شاکی در خصوص جریمه تعیینی معترض نیست و لذا آن قسمت از رأی کمیسیون با قانون مغایرت ندارد و شکایت مردود است و در خصوص قسمت اخیر رأی مبنی بر اعاده به وضع سابق که در رأی ضرورتی که موجب تخریب و قلع با وجود راهکارهای دیگر باشد احراز نشده است. بنابراین دعوای طرح شده را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترض به نقض و مقرر می دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند. این رأی قطعی است.
ج: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۸/۸۶/۸۸۱ با موضوع دادخواست آقای کریم کمالی به طرفیت شهرداری هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره ۳۵/۸۶/۱۰۰/ت، به موجب دادنامه شماره ۱۶۶۸-۳۱/۶/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
در خصوص شکایت آقای کریم کمالی به طرفیت شهرداری هشتگرد دایر به اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره ۳۵/۸۶/۱۰۰/ت-۲۵/۲/۱۳۸۶ که وی را به علت تبدیل فضای پارکینگ به تجاری به مساحت ۳۶ متر مربع به قلع قمع بنا ملزم کرده است، با عنایت به این که در بند ۲۴ ماده ۵۵ تبدیل بنای مسکونی در منطقه غیر تجاری به تجاری منع شده است که مفهوم مخالف آن دلالت بر جواز تغییر کاربری مسکونی به تجاری در منطقه ای که دارای بافت تجاری است، بوده است و کمیسیون می تواند در صورت اخیر مالک را به پرداخت جریمه ملزم سازد. فلذا ضمن وارد دانستن شکایت و نقض رأی فوق الاشعار موضوع جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض تجدیدنظر ارجاع تا نسبت به بررسی و رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی اقدام کنند. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: به موجب حکم مقرر در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود بنابراین آراء مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات شناخته می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

به نقل از سایت دیوان عدالت اداری

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا