آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبه هیئت وزیران در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

” موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران در خصوص نقل
و انتقال فرزندان اعضای هیدت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

شاکی:
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور

بسم الله الرحمن
الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره
۸۷/۴۰/د/۳۰۲- ۲۶/۵/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:

” پس از ابطال بخشنامه ایجاد
تسهیلات ویژه برای فرزندان اعضای هیأت علمی در مرحله دوم بر اساس دادنامه شماره
۷۹-۵/۱۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خلاف قانون و خارج بودن از
اختیار مرجع و مقامات تصویب کننده، در پایگاههای خبری اینترنتی به نقل از رئیس
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گردید: «دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم بخشنامه این
تسهیلات را به این دلیل که مصوب هیأت وزیران نبوده و تنها توسط وزارت علوم، تحقیقات
و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده است مغایر قانون تشخیص و در تاریخ
۵/۱۱/۱۳۸۸ آن را ملغی اعلام کرد… این بخشنامه هیچ گونه مغایرت قانونی نداشت…
بخشنامه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور به همان شکلی که قبلاً
وجود داشته در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب هیأت دولت رسید» ( منبع ایسنا: شنبه ۲۴
فروردین ۱۳۸۹- کد خبر ۴۹۷۸)

همین خبر و تقریباً با همین مضامین در سایر
پایگاهها و از جمله طی شماره ۱۰۱۸۳۷۰- ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی
ایران منتشر شده است.

نکات حایز توجه در این خصوص: اولاً: عدم دسترسی به
اصل مصوبه در پایگاههای رسانه ای حتی سایت دولت است. ثانیاً: اظهارات رئیس سنجش
آموزش کشور مایه تعجب است که اعلام کرده است این بخشنامه هیچ گونه مغایرت قانونی
نداشت و به همان شکلی که قبلاً وجود داشت به تصویب رسید. صدور بخشنامه اخیر در
حقیقت ایستادگی در مقابل رأی اولیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه
شماره ۱۶- ۲۴/۱/۱۳۸۲ در مورد ابطال بخشنامه مشابه و کم اثرتر قبلی بوده که در حکم
آن به تصریح آمده است: « نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و
معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء هر گونه امتیاز به اشخاص بدون
وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و
معنوی به حکم بند «۹» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است،
انتقال فرزندان اساتید دانشگاه که در کنکور سراسری پذیرفته شده اند… به لحاظ عدم
اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می شود و … به
استناد قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود» و لذا بخشنامه
دوم با اعطای تسهیلات بیشتر ( مندرج در گزارش سازمان) نیز پس از آن تصویب و با
پیگیریهای بعدی منتهی به دادنامه شماره ۷۹- ۵/۱۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی آن دیوان گردید با
این استدلال: « نظر به این که مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای کردن
آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری
را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای
فرزندان اعضای هیأت علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن … که بدون توجه به قوانین و
مقررات قانونی فوق الذکر تصویب و ابلاغ شده است خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده
… و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص … به
استناد بند «۱» ماده (۱۹) و مقررات ماده (۴۲) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می
شود».

ملاحظه می فرمایید که:
۱- این بخشنامه دقیقاً خلاف قانون تصویب
شده.
۲- تبصره ذیل ماده واحده موصوف نیز ناظر به مصوبه هیأت وزیران در مورد
نحوه پذیرش در آزمون سراسری است که تصویب شده و ربطی به نقل و انتقال و ایجاد
تسهیلات بعد آن ندارد.
۳- ایجاد این تسهیلات همان گونه که در نظریه این سازمان
و رأی اولیه دیوان عنوان شده تبعیض ناروا و خلاف قانون بوده و مستلزم وضع قانون
است.
۴- این اظهارات و این حرکت حتی می تواند مشمول ضمانت اجرای ماده (۴۵)
قانون آن دیوان باشد.

لذا مراتب اعلام تا دستور اقدامات مقتضی صادر
فرمایید. ”

متن مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران که در
شکایت نامه مذکور به آن پرداخته شده بود به قرار زیر است:

” هیأت وزیران
در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران موافقت نمود:

۱- دستورالعمل اجرایی و بخشنامه شماره ۸۴۶۳/و –
۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی- مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری برای
اجرا تنفیذ می شود.

۲- وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و
آموزش پزشکی ضوابط دستورالعملها و بخشنامه ها و تغییرات موردی در زمینه نقل و
انتقال دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مرتبط با وزارتخانه های علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تنظیم و ابلاغ می نمایند. –
معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و
تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب
لایحه شماره ۱۶۴۸۴۹- ۱۲۱۴۴- ۵/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

” با احترام، عطف
به نامه شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۴۶۰- ۱۱/۷/۱۳۸۹ مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه
شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران ( موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و
انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی) اعلام می دارد:

۱- با توجه به تصریح رأی شماره ۷۹۰- ۵/۱۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری مبنی بر این که «… مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای کردن
آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری
را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای
فرزندان اعضای هیأت علمی … خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع
تشخیص … ابطال می شود.»

با عنایت به دلالت رأی صادر شده مبنی بر این که
تصویب موضوع و مفاد بخشنامه در صلاحیت هیأت وزیران بوده است، لذا هیأت وزیران با
تنفیذ مفاد بخشنامه در تصویب نامه صادر شده اقدام به رفع مشکل در اجرای رأی فوق
الذکر کرده است بنابراین ابطال بخشنامه نمی تواند موجب و دلیل ابطال تصویب نامه
قرار گیرد.

۲- تصویر نامه شماره ۶۱۴۸۶/۵۵۸۳۰/س- ۲۸/۹/۱۳۸۹ وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و نامه شماره ۵۴/۱۰۷- ۲۴/۱/۱۳۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی به عنوان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع جهت استحضار پیوست می
باشد.

بنا به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد.”

نامه
شماره ۶۱۴۸۶/۵۵۸۳۰/س- ۲۸/۹/۱۳۸۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:

” در خصوص اخطاریه دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه
شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ در خصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت
علمی موارد ذیل را به استحضار می رساند:

۱- از آن جا که اعضای هیأت علمی
امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ایجاد فضای مناسب فکری برای
آنان از سالهای گذشته ترتیبی اتخاذ شده بود که فرزندان آنها بتوانند پس از قبولی در
آزمون در محل خدمت والدین خود مشغول به تحصیل شوند. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب
با توجه به استقلال دانشگاهها، کلیه مقررات آموزشی از جمله انتقال توسط خود
دانشگاهها صورت می گرفت که فرزندان اعضای هیأت علمی نیز توسط دانشگاهها به محل خدمت
والدین خود انتقال می یافتند. پس از پیروزی انقلاب، انتقال و تغییر رشته فرزندان
اعضای هیأت علمی پذیرفته شده در آزمون سراسری تا سال ۱۳۸۸، بر اساس بخشنامه هایی که
توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید،
انجام شد و در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران انجام
پذیرفت. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیأت علمی خود قایل شده اند.

۲-
این تسهیلات برای اعضای موثر در فرآیند آموزشی در نظر گرفته شده است تا این عده
بتوانند با فراغ بال در امر آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل
نمایند. در حقیقت اعطای این تسهیلات بستر ساز افزایش کیفیت آموزش عالی است که در
درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهره مند خواهند شد.

۳- یکی از علل تصویب این بخشنامه جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشورهای
خارجی بوده است، زیرا عده ای از اساتید دانشگاهها در کشورهای خارجی تحصیل کرده اند
و اغلب این امکان را دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کنند
و در پی آن، خود نیز به خارج مهاجرت نمایند. با توجه به امکانات موجود، این مصوبه
می تواند تا اندازه ای جلوی این مهاجرت را بگیرد.

۴- در آزمون سراسری هر
داوطلب می تواند بنا بر شرایط خود در یکی از سهمیه های مناطق، خانواده شهدا، شاهد و
رزمندگان شرکت نماید. بدیهی است هر یک از این سهمیه ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص
داده اند. برای فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیه ای وجود نداشته است و همانند بقیه
داوطلبان در آزمون شرکت می کنند و پس از قبولی در آزمون می توانند در صورت دارا
بودن شرایط، به صورت مازاد بر ظرفیت اشتغال و تغییر رشته دهند.

۵- خاطر
نشان می شود که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نیست بلکه
هر یک از دانشجویان در دانشگاه بر اساس آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان
دورههای کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی می
توانند در صورت دارا بودن شرایط (کسب میانگین کل حداقل ۱۳) به نزدیکترین دانشگاه
محل زندگی خانواده، میهمان، میهمان دایم و یا انتقال یابند.

همچنین با
توجه به دسته بندی دانشگاهها بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان،
در صورت کسب حد نصاب ۸۵%، ۹۰% و یا ۹۵% نمره آخرین فرد پذیرفته شده و یا نظر کمیته
منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همان رشته در دانشگاه مقصد میهمان مبنا شوند.
( این در حالی است که حد نصاب انتقال برای فرزندان اعضای هیأت علمی ۹۰% نمره آخرین
فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضاست).

علاوه بر
این بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان، اگر در زمان
دانشجویی دختران ازدواج کنند، فرزندان کفیل خانواده شوند، دانشجویان دچار بیماری
خاص یا معلولیت موثر شوند می توانند به نزدیکترین دانشگاه به محل سکونت خود میهمان
شوند. بر اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تک
فرزند ذکور و کلیه فرزندان اناث شاهد به محل سکونت خود منتقل می شوند. بر اساس آیین
نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به طوری که هر یک از دانشجویان در
صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبداً و مقصد می توانند تغییر رشته و انتقال
دهند. برخی از دانشگاهها تصویب کرده اند که دانشجویان رشته های مختلف اگر معدل مورد
نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می توانند تغییر رشته
دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکیبر).

با توجه به موارد فوق
ملاحظه می شود که تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تبعیضی ناروا نبوده
است و سایر دانشجویان نیز دارای تسهیلاتی مشابه آن هستند.”
مفاد نامه شماره
۵۴/۱۰۷- ۲۴/۱/۱۳۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به قرار زیر است:

” در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال تصویب نامه شماره
۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال
فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استحضار می رسد:

۱- بدون شک ارتقای دانش و بنیه علمی کشور و تحقق و اجرای کامل برنامه ها و
طرحهای کلان مصوب کاربردی اعم از پژوهشی و آموزشی مرتبط نیازمند همکاری کامل اعضای
هیأت علمی و استادان با تجربه شاغل در گروهها و کمیته های برنامه ریزی پزشکی، علوم
انسانی و فنی- مهندسی واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی بوده و این مهم مستلزم
ایجاد زمینه مناسب برای حفظ نقش خطیر این قشر فرهیخته و تقویت توانایی های علمی و
عملی ایشان است که توجه به این عوامل، در کنار تمهید مقدمات لازم به منظور جلوگیری
از اختلال در امور انضباطی در حدود مقررات، به حفظ تعادل در محیطهای آموزشی و رفع
احتیاجات بومی و منطقه ای و کمک به خود کفایی دانشگاهها منتج می شود.

از
سالیان دور، چگونگی پیش بینی تمهیدات لازم در حد ضرورت برای نیل به اهداف فوق الذکر
و اعطای تسهیلات به اعضای هیأت علمی، بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و
تتبع و ابتکار، به گونه ای مدنظر مسؤولین مربوط بوده است که فعالیتهای آموزشی و
اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرتهای ناخواسته اساتید برای ادامه
تحصیل فرزندان خود تحت الشعاع قرار نگیرد. نظر به حساسیت این امر، کمیته های
کارشناسی مستقر در وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه با اشراف و
وقوف کامل به مشکلات جاری به بررسی و جمع بندی نهایی نظرات و پیشنهادات واصله
پرداخته اند.

۲- در این خصوص، شرط استفاده از تسهیلات اعطایی، بدواً ورود
به دانشگاه بر اساس مقررات آزمونهای سراسری، با لحاظ سایر ضوابط و مقررات قانونی،
از جمله ضوابط مربوط به تغییر رشته و همچنین توجه به ظرفیتهای قانونی انتقال است و
فرزندان اعضای هیأت علمی نیز بدون پیش بینی ظرفیت خاص، در ردیف دیگر شرکت کنندگان
آزمون سراسری دانشگاهها قرار داشته و همچون سایر داوطلبان، ملزم به کسب نمرات لازم
برای قبولی هستند. ضمن این که انتقال فرزندان هیأت علمی منوط به داشتن حد نصاب ۹۰
درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا بوده و انتقال
از دوره شبانه به روزانه، از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام
نور و یا از نیمه حضوری به سایر دوره ها ممنوع است.

همچنین چنانچه داوطلب،
فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدین است صرفاً
حق موافقت با انتقال وی را به صورت موقت داشته و تبدیل انتقال موقت به انتقال دایم
منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد
است. ضمناً داوطلب به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد انتقال موقت می یابد.
به عبارت دیگر، داوطلب به دانشگاهی که به نمراتش نزدیکتر است ( با توجه به درجه
بندی دانشگاه در رشته مورد نظر) انتقال موقت می یابد و اگر داوطلب نتواند شرایط و
معدل مورد نظر دانشگاه را کسب نماید به دانشگاه مبدأ برگردانده می شود.

۳-
با توجه به وجود سهمیه های مختلف در آزمون سراسری، امکان تغییر رشته برای این دسته
از داوطلبان در صورت داشتن ۵/۹۲ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در
رشته مورد تقاضا نیز وجود دارد. بعلاوه، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه، از
موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به
سایر دورهها ممنوع است. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی
امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد.

۴- خاطر نشان می سازد که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای
هیأت علمی نبوده است، بلکه هر یک از دانشجویان، بر اساس آیین نامه آموزشی و با
موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می توانند انتقال یابند. فرزندان عزیز شاهد تک فرزند
پسر و یا دختران در صورت قبولی به محل سکونت خود منتقل می شوند. در خصوص تغییر رشته
نیز، بر اساس آیین نامه آموزشی، کلیه دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به طوری
که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می
توانند تغییر رشته داده و یا حسب تقاضا انتقال یابند. همچنین است اگر دانشجویی به
دلایلی از جمله بیماری نتواند در رشته ای ادامه تحصیل دهد، با رعایت مقررات می
تواند تغییر رشته داده و یا انتقال داده شود. هر دانشجو می تواند بر اساس آیین نامه
آموزشی، حداکثر تا ۴۰ درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان
بگذراند.

برخی از دانشگاههای دیگر نظیر(دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی
امیرکبیر) تصویب کرده اند که دانشجویان رشته های مختلف اگر معدل مورد نظر آن
دانشگاه را کسب نمایند، در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می توانند تغییر رشته دهند
علاوه بر آن، بر اساس آیین نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج می کنند به دانشگاه محل
سکونت همسر انتقال می یابند و دانشجویانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی
خانواده را به عهده داشته باشند می توانند به محل سکونت خود انتقال یابند.

بنابر مراتب فوق، اگر فرزند هیأت علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و
یا تغییر رشته یافته باشد، صرفاً در صورت دارا بودن حد نصاب نمره می تواند با
استفاده از سایر آیین نامه ها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجاز به
انتقال و تغییر رشته نیست. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهره مندی از آیین
نامه های مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصتهای متعدد. خاطر نشان می سازد که
استفاده از تسهیلات هیأت علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است.

نظر به مراتب معروضه و ضرورت ارائه راه حلهای مدون و دقیق برای جلوگیری از
بروز مشکلات آتی در امر آموزش در دانشگاههای سراسر کشور رسیدگی شایسته و رد دعوی
تقدیمی مورد تقاضا است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره ۱۶- ۱۴/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران در
خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره ۸۴۶۴/و- ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و
انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره
(۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح
در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می شود و به استناد
بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا