پرینت

کتاب «آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» به بازار آمد

«آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» عنوان کتابی است که به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه تهران روانه بازار چاپ و نشر شده است.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» به قلم محمد حسن صادقي مقدم و نادر میرزاده کوهشاهی به تازگی توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.

نویسندگان با توجه به اهمیت شناخت تخلفات اداری که شرط مقدماتی اجتناب از ارتكاب آن‌ها است، ضمن معرفی انواع تخلفات اداری، ايرادها و ابهامات موجود در قانون رسيدگی به تخلفات اداری و مقررات اجرايی را برای خواننده مطرح می‌کنند.

در مقدمه کتاب به این موضوع اشاره شده است که با توجه به حسن عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، که نقش موثری در ارایه خدمات، تامين منافع عمومی و جلب رضايت مردم بر عهده دارند، آشنایی با قوانین و مقررات حاکم از ضروريات غيرقابل اجتناب است و عملكرد ضعیف اين افراد، از موانع جدی پيش‌روی تحقق اهداف دولت و اجزای آن محسوب می‌شود. بنابراین شناخت تخلفات اداری برای تضمين رفتار و عملكرد صحيح كاركنان، واحدهای نظارتی و مديران به منظور پيشگيری از وقوع تخلفات اداری و در صورت وقوع، اعلام آن‌ها به مراجع صلاحيت‌دار، اجتناب ناپذیر است.

«کلیات»، «تخلفات و مجازات‌های اداری»، «چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری» و «نظارت بر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری» عناوین چهار فصل این کتاب را تشکیل می‌دهند.

این کتاب با هدف پاسخ‌گویی به نیاز قشر وسیعی از کارکنان، واحدهای نظارتی و مدیریتی، مراجع رسيدگی‌كننده به تخلفات،دانشجويان رشته حقوق و ساير محققان بنا به اقتضای رشته و حوزه مطالعاتی خود تهیه و تنظیم شده است.

«آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» با شمارگان هزار نسخه در 430 صفحه به بهای 150 هزار ریال به انتشار رسیده است.