پرینت

ارجاع پرونده «ستایش» به شعبه 32 دیوان عالی کشور

وکیل‌مدافع متهم پرونده «ستایش» از ارجاع این پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور خبر داد.

مجتبی فرح‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در حال حاضر پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارجاع شده و ما منتظر نتیجه رسیدگی هستیم.

به گزارش ایسنا، فرحبخش اول دی ماه گفته بود: موکلم حدود دو روز پیش به دلیل مشکلات روانی از کانون اصلاح و تربیت به بیمارستان رازی در شهر ری منتقل و بستری شد؛ البته وی قبلا از یکسری مشکلات روانی رنج می برده است.

وکیل‌مدافع امیرحسین 11 دی ماه از مرخص شدن موکلش از بیمارستان رازی و انتقال آن به کانون اصلاح و تربیت خبر داد.

بنا بر اعلام نظر عسگر قاسمی آقباش یکی از وکلای اولیای‌دم «ستایش قریشی»، قاتل این پرونده، به قصاص نفس در خصوص اتهام قتل عمد و یک بار اعدام در خصوص اتهام تجاوز به عنف و 74 ضربه شلاق در خصوص اتهام جنایت بر میت محکوم شده است.

رسیدگی به پرونده «ستایش» 24 شهریورماه در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی برگزار شد و سه اتهام عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شد.