ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

accidental killing

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

سایت حقوقی دادآور

قتل اتفاقی؛ قتل ناشی از اجرای عمل قانونی، قتل تصادفی در اثر ارتکاب یک فعل مشروع قتلی که در نتیجة عمل یا رفتاری قانونی و مجاز با اعتقاد به اینکه صدمه‌ای وارد نخواهد شد، صورت بگیرد. 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط