ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

alternative-means doctrine

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

 نظریةروش دیگر؛ به موجب این نظریه، هنگامی که امکان ارتکاب یک جرم به روش‌های متعددی وجود دارد، اتفاق آرای هیأت منصفه در مورد شیوه‌های مختلف احتمالی لازم نیست اما وحدت نظر اعضای این هیأت در خصوص مجرمیت مدعی علیه الزامی است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط