ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

immediate control

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

سایت حقوقی دادآور

منطقه‌ای که یک فرد بازداشت شده به آن دسترسی دارد. مأموران پلیس می‌توانند به منظور اطمینان از سلامت همکاران خویش و جلوگیری از بین بردن شواهد توسط فرد بازداشت شده، این منطقه را بدون مجوز مورد جستجو قرار دهند.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط