ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

rule of lenity

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

سایت حقوقی دادآور

قاعدة ارفاق، قاعدة مدارا؛ به موجب این قاعده، دادگاه در تفسیر یک قانون مبهم جزایی که مجازات‌های متناقض یا متعددی در آن لحاظ شده، باید ابهام آن را با تعیین مجازات خفیف‌تر برطرف کند

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط