ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

search incident to arrest

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

سایت حقوقی دادآور

بازرسي ضمن بازداشت؛ بازرسي بدني و جستجوي محلي كه فرد مظنون در آن بازداشت شده است به منظور حفاظت از جان مأموران بازداشت كننده و نيز محافظت از شواهد جرم

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط