ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

self-induced intoxication

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

از خود بی خود شدن یا مستی عمدی در نتیجة نوشیدن الکل یا مصرف مواد مخدر، مسلوب الاراده شدن عمدی با نوشیدن الکل یا مصرف مواد مخدر

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط