ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

useless-gesture exception

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

سایت حقوقی دادآور

استثناء بر قاعدةای که براساس آن پلیس قبل از ورود به اقامتگاه هر فردی برای اجرای دستور بازداشت یا تفتش، باید در بزند و هویت و هدف خود را اعلام کند. به موجب این استثناء اگر از اوضاع و احوال قضیه، معلوم باشد که ساکنین از اختیار و هدف پلیس مطلع هستند در این صورت پلیس از اعلام هدف خود معاف خواهد بود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط