ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

victim-impact statement

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

سایت حقوقی دادآور

گزارش تأثیرات جرم بر قربانی؛ گزارشی که در خلال دادرسی برای قاضی و یا هیأت منصفه قرائت می‌شود تا آنان از تأثیرات مالی، جسمی و روانی جرم بر قربانی و خانوادة او آگاه شوند.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط