ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

wantonness

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

سایت حقوقی دادآور

رفتاری که نشان می دهد فاعل آن رفتار آگاه به خطرات آن بوده ولی نسبت به نتایج فعل ارتکابی، بی تفاوت است

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط