ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

cybertheft

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

سایت حقوقی دادآور

سرقت رایانه‌ای؛ سرقتی که با استفاده از خدمات درون خطی (آن لاین) رایانه‌ای و از طریق ربودن مال غیر یا ممانعت و مزاحمت در انتفاع یا تمتع مالک صورت گیرد

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط