ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

Darden hearing

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

نوعی رسیدگی که تنها یک طرف دعوا در آن حضور دارد و طی آن در خصوص افشای هویت یک خبرچین که مرتبط با اثبات یک علت محتمل است، تصمیم‌گیری می‌شود. این امر هنگامی رخ می‌دهد که شواهد، قطع نظر از شهادت مأمور بازداشت کننده در مورد ارتباطات یک خبرچین برای اثبات علت محتمل و عقلایی در گناهکار بودن متهم، ناکافی باشد

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط