ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

defense of others

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

سایت حقوقی دادآور

دفاع از دیگران؛ دفاع از شخص ثالث در صورتی دفاع قابل توجیه و مشروع محسوب می‌شود که در مقابل ایراد ضرب و جرح و یا تهدید مرتکب، صورت پذیرد

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط