ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

abandonment

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

سایت حقوقی دادآور

1. جرم به حال خود رها کردن
کودک زیر 16 سال توسط والدین و یا قیم کودک؛

2. ترک کامل و ارادی قصد مجرمانه، قبل از آنکه جرمی به وقوع بپیوندد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط