ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

cause and prejudice rule

در . ارسال به یک اصلاح حقوقی

سایت حقوقی دادآور

قاعده‌ای که به موجب آن یک زندانی می‌تواند به حکم محکومیت و یا مجازاتی که در غیاب او بر وی تحمیل شده است، مشروط به دو شرط اعتراض کند. نخست آنکه باید دلیل محکمه پسندی بر عدم حضور برای محفوظ نگه داشتن حق اعتراف خویش ارائه کند، دیگر آنکه ثابت کند دادگاه مرتکب اشتباهی گردیده که حقیقتاً موجب تضییع حق او شده است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط