ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

مجازات کشت مواد مخدر در ایران

در . ارسال به گوناگون

مدیرکل مقابله با عرصه مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه در کشور کشت مواد مخدر نداریم گفت: شايع ترين نوع ماده مصرفي صنعتي در ايران شيشه است.

سردار علیرضا اکبر شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:سالانه انواع مواد مخدر و روانگردان جديد وارد بازار مصرف جهاني مي شود، ولي شيوع مصرف و دامنه گسترش آن منوط به ذائقه مصرف كنندگان است.بسياري از اين مواد جديد در حد توليدات آزمايشگاهي يا مصرف منطقه اي باقي مي ماند و شايع نمي شود. آنچه تاكنون به عنوان شايع ترين نوع ماده مصرفي صنعتي در ايران به شمار مي رود شيشه است. ولي ممكن است برخي از افراد خاص  به واسطه مسافرت هاي خارجي اقدام به مصرف برخي از مواد صنعتي جديد ناشناخته کنند.

وی ادامه داد: اختلاف بين برخي از مواد مخدر يا روانگردان صنعتي همچون شيشه فقط  در اسامي خياباني آنان است ولي اثرات مصرف آن يكسان است. مثلا متامفتامين با اسامي خياباني يخ ، ايس ، اسپيد، ، و ..... شناخته مي شود در صورتيكه ماهيت تمامي اين اسامي همان متامفتامين است.

وی با رد کشت مواد مخدر در کشور گفت: در اين زمينه تا كنون گزارشي نداشته ايم. البته در جمهوري اسلامي ايران براساس مواد 1 تا 3 قانون جاري مبارزه با مواد مخدر هرگونه كشت خشخاش و شاهدانه به طور كلي ممنوع و در صورت هرگونه تخلفي با متخلفان قاطعانه برخورد مي شود. در بند اول ماده يك قانون ياد شده آمده است: « كشت خشخاش مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي ممنوع و مرتكبين به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شوند. » يا در ماده 2 چنين قيد شده است: هركس مبادرت به كشت خشخاش كند يا براي توليد موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت برحسب ميزان كشت به شرح زيرمجازات می شود.


1.باراول، ده تاصدميليون ريال جريمه نقدي .

2. بار دوم، 50 تا 500 ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

3. بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق ودوتاپنج سال حبس.

4.بارچهارم،اعدام ... »


به گفته اکبر شاهی، در ماده 3 نيز آمده است: «هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد. همچنانكه ملاحظه مي شود در قانون برخورد شديد با اين مسأله پيش بيني شده و براي افرادي كه بخواهند در اين زمينه مرتكب تكرار تخلف شوند تا صدور حكم اعدام نيز ديده شده است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط