ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

منابع حقوق جزای عمومی

در . ارسال به کارشناسی ارشد

زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نوربها، انتشارات گنج دانش حقوق جزای عمومی(2 جلد)، دکتر محمدعلی اردبیلی، نشر میزان

 

 

قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط