ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

منابع حقوق تجارت

در . ارسال به کارشناسی ارشد

حقوق تجارت( 5 جلد)، دکتر ربیعا اسکینی، انتشارات سمت


قانون تجارت در نظم کنونی، دکتر محمد دمیرچیلی، انتشارات میثاق عدالت


حقوق اسناد تجاری، دکتر کورش کاویانی، نشر میزان


حقوق شرکتهای تجاری، دکتر کورش کاویانی ، نشر میزان

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط