ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

منابع حقوق بین الملل عمومی

در . ارسال به کارشناسی ارشد

حقوق بین الملل عمومی، دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، انتشارات گنج دانش


بایسته های حقوق بین الملل عمومی، دکتر رضا موسی زاده، نشر میزان


حقوق سازمانهای بین المللی، دکتر رضا موسی زاده، نشر میزان


جزوه حقوق بین الملل عمومی 1 و 2، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دانشگاه شهید بهشتی


حقوق سازمانهای بین المللی، دکتر سید داوود آقایی، نشر عدالت

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط