ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

منابع آزمون وکالت

در . ارسال به وکالت

منابع هر يك  از دروس و ضرايب آنها به
شرح زير است :

١ـ حقوق مدني(ضريب 3)
كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني
تأليف دكتر ناصر كاتوزيان
+ کمک حافظه انتشارات دوراندیشان

٢ ـ آيين دادرسي مدني (ضريب 3)


دوره سه جلدي آيين دادرسي مدني
تأليف دكتر عبدا..شمس است و نیز مجموعه قانون آيين دادرسي
مدني رياست جمهوري
+ کمک حافظه انتشارات دوراندیشان

٣ ـ حقوق جزا ( عمومي و اختصاصي )  (ضريب 2)
درس حقوق جزاي عمومي كتاب زمينه حقوق جزاي عمومي تأليف دكتر
رضا نوربها و كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي تأليف دكتر ايرج
گلدوزيان و نيز مجموعه قانون مجازات اسلامي رياست جمهوري
+ کمک حافظه های انتشارات دوراندیشان در جزای عمومی و اختصاصی

٤ ـ آيين دادرسي كيفري (ضريب 2)
کتاب دکتر آیین دادرسی علی خالقی و نيز مجموعه قانون آيين دادرسي كيفري رياست جمهوري
+ کمک حافظه انتشارات دوراندیشان 

٥ ـ حقوق تجارت (ضريب 2)

دوره پنج جلدي حقوق تجارت تأليف دكتر ربيعا اسكيني مي باشد و نیز متن قانون تجارت
+ کمک حافظه انتشارات دوراندیشان

٦ ـ اصول فقه (ضريب 1)

مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه تأليف دكتر ابوالحسن محمدی

+ کمک حافظه و آسان ساز انتشارات دوراندیشان

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط