ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

روش محاسبه درصدهای دروس در آزمون های تستی چگونه است؟

در . ارسال به وکالت

سایت حقوقی دادآور

روش محاسبه درصدهای دروس:

100ضرب در (تعداد پاسخ غلط هر درس) - (تعداد پاسخ هر درس ضرب در3)   = درصد هر درس

تعداد سوال همان درس ضرب در 3 

 

 

 

  

  

  

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط