ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

چگونه معدل خود را در آزمون کانون وکلا محاسبه نماییم؟

در . ارسال به وکالت

سایت حقوقی دادآور

روش محاسبه معدل در آزمون کانون وکلا:

بعد از آن که درصد تمام دروس آزمون به طور دقیق، استخراج شد، درصد هر درس را در ضریب آن ضرب می کنیم. ضرایب دروس آزمون کانون وکلا به شرح ذیل
می باشند:

ضریب درس حقوق مدنی = 3

ضریب درس آیین دادرسی مدنی = 3

ضریب درس حقوق جزا = 2

ضریب درس حقوق تجارت =2

ضریب درس آیین دادرسی کیفری = 2

ضریب درس اصول فقه = 1

سپس درصد هر درس را ضرب در ضریب آن کرده و حاصلضرب های بدست آمده را با هم جمع می کنیم. عدد حاصله را تقسیم بر 13(مجموع ضرایب 6 درس) می نماییم.

حاصل تقسیم فوق، معدل شما در آزمون خواهد بود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط