ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

متن سوالات و پاسخ های درس حقوق مدنی در آزمون وکالت 1391

در . ارسال به وکالت

۱ – آقاي «الف» (زوج) ضمن عقد نكاح و در دفترچه ازدواج به خانم «ب» (زوجه) وكالت
بلاعزل با حق توكيل غير داده است كه چنانچه بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار
كند، زوجه مي‌تواند پس از اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه
نمايد. در خصوص نحوه اعمال وكالت در طلاق زوجه كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) تنها هنگامي كه ازدواج دوم زوج بدون اجازه دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است.

۲ ) چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه و به دليل عدم تمكين زن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.

۳ ) در هر حال چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.

۴ ) با عنايت به اين كه شرط فوق نوعي شرط نتيجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون
رضايت زوجه، اين شرط محقق مي‌شود و زوجه وكيل بلاعزل زوج در طلاق خواهد شد و مي‌تواند براي طلاق به دادگاه مراجعه كند.

۲ – قرارداد اجاره‌اي در سال ۱۳۷۹ در بنگاه معاملات املاك تنظيم شده و به امضاي
موجر و مستاجر رسيده است، اما ذيل قرارداد توسط دو نفر شاهد گواهي نشده است.
قرارداد ياد شده از لحاظ حقوقي چه وضعيتي دارد؟
۱ ) غير قابل استناد است.

۲ ) تابع قانون روابط مالك و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود.

۳ ) در محاكم پذيرفته نخواهد شد.

۴ ) صحيح و تابع قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني است.


۳ – زن و مردي با يكديگر نامزد شده‌اند. مرد در دوران نامزدي يك حلقه انگشتر به زن
هديه مي‌دهد، اما انگشتر مزبور در دست زن تلف مي‌شود. متعاقب آن بر اثر فوت مرد
نامزدي به هم مي‌خورد. در خصوص امكان مطالبه قيمت انگشتر از سوي وراث مرد كدام
عبارت صحيح است؟
۱ ) وراث مرد حق رجوع به قيمت آن را خواهند داشت.

۲ ) تنها در صورتي كه تلف آن در نتيجه حوادث قهري باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت
را ندارند.

۳ ) در هيچ صورت وراث مرد حق رجوع به قيمت انگشتر را ندارند.

۴ ) چنانچه تلف انگشتر به دليل تقصير زن بوده باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت
انگشتر را خواهند داشت.

۴ – خيار شرط مختص كدام دسته از عقود است؟

۱ ) در تمام عقود، غير از عقود جايز، امكان درج خيار شرط وجود دارد.

۲ ) خيار شرط جزو قواعد عمومي معاملات است و در تمام عقود راه دارد.

۳ ) خيار شرط مختص عقود لازم است و در تمام اين عقود امكان درج خيار شرط وجود دارد.

۴ ) در تمام عقود، غير از عقود جايز و پاره‌اي از عقود لازم، امكان درج خيار شرط وجود دارد.


۵ – ملاك و معيار تشخيص عقد بيع و معاوضه چيست؟
۱ ) بر خلاف بيع، در معاوضه برابري ارزش دو عوض لازم است.

۲ ) ملاك و معيار تشخيص بيع از معاوضه، قصد مشترك طرفين است.

۳ ) بيع مبادله كالا با پول است، ولي معاوضه مبادله كالا با كالا است.

۴ ) در بيع مبيع بايد عين باشد، اما در معاوضه هر دو عوض بايد عين باشد.


۶ – شخص «الف» از بانك مبلغي وام دريافت مي‌كند و براي تضمين بازپرداخت وام، تمامي
شش دانگ مغازه ملكي خود را در رهن بانك (مرتهن) قرار مي‌دهد. بانك پس از قبض مورد
رهن مجدداً آن را براي استفاده در اختيار شخص «الف» قرار مي‌دهد، در خصوص تصرفات
شخص الف (راهن) در عين مرهونه كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن است.

۲ ) هرگونه تصرف مادي راهن در مال مرهون منافي حق بانك (مرتهن) است.

۳ ) تنها تصرفات ناقل ملكيت منافي حق مرتهن (بانك) است.

۴ ) با عنايت به اين كه تصرف راهن در مال مرهون مسبوق به اذن بانك (مرتهن) است،
انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن نيست.


۷ – آقاي «الف» با وجود اطلاع از علائم راهنمايي و رانندگي منصوب شده در سواره رو،
شتابان و با كمال سهل‌انگاري از غير محل خط‌كشي شده مخصوص عابران عبور مي‌كند.
آقاي «ب» كه در آن مسير در حال رانندگي با خودروي سواري است و بيمه‌نامه شخص ثالث
دارد، با رعايت كامل قوانين و مقررات و بدون اين كه هيچ‌گونه تقصيري مرتكب شده
باشد و حتي قادر به جلوگيري از تصادف باشد با آقاي «الف» برخورد مي‌كند و در نتيجه
آقاي «الف» مصدوم مي‌شود. در اين حادثه چه شخص مسوول پرداخت خسارات بدني وارد شده
به آقاي «الف» است؟
۱ ) بيمه‌گر مسووليت در حدود تعهدات موضوع بيمه‌نامه مكلف به جبران خسارت
آقاي «الف» است.

۲ ) با توجه به تقصير آقاي «الف»، بيمه‌گر مسووليت تنها مكلف به پرداخت پنجاه درصد
از خسارات وارد شده به آقاي «الف» است و مابقي با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامي به دليل تقصير خود وي قابل جبران نيست.

۳ ) با توجه به تقصير آقاي «الف» موضوع مشمول قاعده اقدام خواهد بود و هيچ شخص در
مقابل او مسوول جبران خسارت نيست.

۴ ) با عنايت به اين كه آقاي «ب» مرتكب هيچ تقصيري نشده است، در نتيجه بيمه‌گر وي
نيز در اين زمينه تكليفي به پرداخت خسارت ندارد و خسارات بدني آقاي «الف» از محل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني موضوع قانون بيمه اجباري سال۱۳۸۷ (در حدود تعهدات آن صندوق) جبران خواهد شد.

۸ – خانم «الف» منزل مسكوني خود را به برادرش (آقاي ب) صلح مي‌كند و در مقابل،
برادر وي تعهد مي‌كند كه به مدت ۱۰ سال، هر ماه مبلغ دو ميليون تومان به عنوان
نفقه به خانم «الف» پرداخت كند. ۵ سال بعد، آقاي «ب» به دليل اعسار نمي‌تواند مبلغ
مورد تعهد را به خانم «ب» بپردازد، در اين صورت عقد صلح چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟
۱ ) عقد صلح منفسخ مي‌شود.

۲ ) اعسار آقاي «ب» تاثيري در عقد مصلح ندارد.

۳ ) عقد صلح به حكم قانون قابل فسخ است.

۴ ) اعسار آقاي «ب» تاثيري در عقد صلح ندارد، مگر اين كه شرط خيار شده باشد
كه در اين صورت عقد صلح قابل فسخ است.


۹ – تفاوت عقد اجاره با عقدي كه به موجب آن شخصي حق انتفاع از مالي را به دست مي‌آورد
چيست؟
۱ ) عقد اجاره لازم است، ولي عقدي كه بر اساس آن حق انتفاع ايجاد شده جايز است.

۲ ) مستاجر اصولاً طبق قانون مدني مي‌تواند عين مستاجره را به ديگري اجاره دهد، اما صاحب حق انتفاع نمي‌تواند مال موضوع حق انتفاع را به ديگري اجاره دهد.

۳ ) در اجاره، مستاجر اصولاً مي‌تواند عين مستاجره را به ديگري واگذار كند، اما در
حق انتفاع، منتفع نمي‌تواند حق انتفاع را به ديگري منتقل نمايد.

۴ ) انتقال عين مستاجره از طرف مالك موجب بطلان اجاره نمي‌شود، ولي در حق انتفاع
انتقال عين از طرف مالك به غير موجب از بين رفتن حق انتفاع مي‌شود، مگر اين كه حق انتفاع مدت نداشته باشد.


۱۰ – كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) مضطر مسووليت مدني دارد.

۲ ) بعد از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدني در سال ۱۳۸۷، زوج و زوجه از لحاظ شرايط ارث
بردن برابر شده‌اند.

۳ ) وصيت براي يكي از ورثه منوط به تنفيذ ساير وراث است.

۴ ) در حقوق ايران در حقوق تجارت مسووليت اصولاً تضامني است، مگر اين كه خلاف آن
شرط شود، اما در حقوق مدني مسووليت تضامني وجود ندراد، مگر اين كه در ضمن قرارداد شرط شده باشد.


۱۱ – در خصوص مسووليت مدني كودك غير مميز كدام عبارت صحيح نيست؟
۱ ) كودك غير مميز در قبال ضرر و زيان ناشي از جرم مسووليت مدني دارد.

۲ ) چنانچه خسارات ناشي از فعل كودك غيرمميز منحصراً به دليل تقصير سرپرست
كودك در نگهداري او باشد، خود كودك در هيچ فرضي تكليفي به پرداخت خسارت ندارد.


۳ ) كودك غيرمميز در قبال خسارات بدني كه به ديگران وارد مي‌كند تا ميزان ديه
مسووليت مدني ندارد.

۴ ) چنانچه خسارات ناشي از فعل كودك غيرمميز منحصراً به دليل تقصير سرپرست كودك در
نگهداري او وارد شده باشد و سرپرست به دليل عدم تمكن مالي توانايي پرداخت بخشي از خسارات زيان ديده را نداشته باشد، مابقي خسارت از اموال خود كودك پرداخت مي‌شود.

۱۲ – خانم «الف» كه يك ايراني غيرشيعه است و ۱۷ سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش
در زمينه امور مالي و غير مالي رشيد محسوب مي‌شود. آيا نامبرده مي‌تواند آپارتماني
را كه در مالكيت دارد بفروشد؟
۱ ) موضوع تابع مقررات عام قانون مدني است.

۲ ) چنانچه خانم «الف» از دادگاه حكم رشد بگيرد معامله آپارتمان صحيح است، در غير
اين صورت معامله غير نافذ محسوب مي‌شود.

۳ ) با توجه به اين كه اهليت جزو احوال شخصيه است، چنانچه خانم «الف» طبق مقررات
مذهب خود براي معامله كردن رشيد شناخته شود، انجام معامله توسط او صحيح است، در غير اين صورت معامله غيرنافذ محسوب مي‌شود.

۴ ) موارد ۱ و ۲ صحيح است.


۱۳ – شخص «الف» مبلغي به شخص «ب» بدهكار است. طلبكار (شخص ب)، بدهكار (شخص الف) را
براي پرداخت بدهي تحت فشار قرار داده است. در اين قضيه، چنانچه شخص «ج» حاضر شود
در مقابل طلبكار متعهد به پرداخت بدهي بدهكار گردد، در اين صورت رضايت چه شخصي (يا
اشخاصي) ضروري است؟
۱ ) رضايت طلبكار (شخص ب) ضروري است.

۲ ) رضايت هيچ كدام از بدهكار (شخص الف) و طلبكار (شخص ب) لازم نيست.

۳ ) رضايت بدهكار (شخص الف) ضروري است.

۴ ) هم رضايت بدهكار (شخص الف) و هم رضايت طلبكار (شخص ب) ضروري است.

۱۴ – قتل مورث توسط وارث، در كدام مورد جزو موانع ارث است؟
۱ ) قتل عمدي فرزند توسط پدر

۲ ) سقط عمدي و غير قانوني حملي كه مرتكب جرم از وي ارث مي‌برد.

۳ ) قتل عمدي مورث غير مسلمان توسط وارث مسلمان.

۴ ) هر سه مورد صحيح است.


۱۵ – موجبات متعددي كه شخص ممكن است به جهت تمام آن موجبات ارث ببرد، كدام است؟
۱ ) جمع شدن دو موجب نسبي

۲ ) جمع شدن دو موجب سببي

۳ ) جمع شدن دو موجب سببي و نسبي

۴ ) موارد ۱ و ۳ صحيح است.

۱۶ – شخص «الف» به شخص «ب» وكالت مي‌دهد تا زمين متعلق به او را بفروشد. چند روز
بعد به شخص «ج» وكالت مي‌دهد تا همان زمين را وقف كند، در اين صورت وكالت او چه
وضعيتي پيدا مي‌كند؟
۱ ) منفسخ مي‌شود.

۲ ) وكالت دوم تاثيري در وكالت اول ندارد.

۳ ) وكالت دوم اعتبار ندارد.

۴ ) هر كدام از دو وكيل زودتر اقدام به بيع يا وقف نمايد عمل او نافذ است، هر چند
كه از وكالت ديگري مطلع باشند.

۱۷ – شخص «الف» بابت باختن در گروبندي مبلغ ۱۰ ميليون تومان به شخص «ب» پرداخت
كرده است، آيا شخص «الف» مي‌تواند از دادگاه تقاضاي استرداد اين مبلغ را بنمايد؟
۱ ) موضوع بستگي به علم يا جهل شخص «ب» نسبت به حكم ماده ۶۵۴ قانون مدني دارد.

۲ ) شخص «الف» مي‌تواند تقاضاي استرداد مبلغ پرداخت شده را بنمايد و شخص «ب»
مكلف به استرداد آن است.


۳ ) موضوع بستگي به عمل يا جهل شخص «الف» نسبت به حكم ماده ۶۵۴ قانون مدني دارد.

۴ ) با توجه به اين كه قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نيست، دعواي
استرداد اين مبلغ پذيرفته نمي‌شود.


۱۸ – با عنايت به مواد قانون مدني در خصوص عقد هبه، كدام مورد صحيح است؟
۱ ) هبه دين صحيح است.

۲ ) هبه در مواردي ايفاع است.

۳ ) هبه منفعت باطل است.

۴ ) در هبه زوج به زوجه، واهب نمي‌تواند از هبه رجوع كند.

۱۹ – وصيتي كه طبق مقررات فصل ششم قانون امور حسبي (مواد ۲۷۶ تا ۲۲۹) مصوب ۱۳۱۹
واقع نشده باشد، چه حكمي دارد؟
۱ ) از درجه اعتبار ساقط است.

۲ ) نسبت به سهم وراثي كه به صحت آن اقرار نمايند، نافذ است و نسبت به
سايرين فاقد اعتبار است.


۳ ) تنها هنگامي اعتبار دارد كه تمامي ورثه به صحت آن اقرار نمايند.

۴ ) چنانچه وصيت عهدي باشد نافذ است، در غير اين صورت هنگامي اعتبار دارد كه تمامي
ورثه به صحت آن اقرار نمايند.


۲۰ – شخصي يك راس گاو را به ديگري مي‌فروشد، يك روز پس از معامله و تسليم مبيع،
گاو در دست خريدار تلف مي‌شود، در اين صورت خسارات ناشي از تلف گاو را چه كسي بايد
متحمل شود؟
۱ ) خسارات ناشي از تلف بر عهده خريدار است.

۲ ) خسارات ناشي از تلف بر عهده فروشنده است.

۳ ) خريدار مي‌تواند معامله را فسخ كند، در غير اين صورت تلف بر عهده اوست.

۴ ) تنها اگر مبيع بر اثر تعدي و تفريط فروشنده تلف شده باشد، خسارت بر عهده او
قرار مي‌گيرد.

 

به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط