ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

متن سوالات و پاسخ های درس حقوق جزا در آزمون وکالت 1391

در . ارسال به وکالت

۸۱ – رسيدگي به جرم واقع شده عليه تبعه ايران در داخل هواپيماي خارجي، طبق چه
قانوني صورت مي‌گيرد؟

۱ ) طبق قانون ايران

۲ ) طبق قانون كشور صاحب پرچم هواپيما

۳ ) طبق قانون طبق قانون كشور متبوع مجرم

۴ ) طبق قانون كشوري كه جرم در قلمرو هوايي آن واقع شده


۸۲ – عمل نابالغي كه عمداً كسي را بكشد، مشمول كدام عنوان است؟

۱ ) قتل عمد

۲ ) قتل در حكم عمد

۳ ) قتل خطاي محض

۴ ) قتل در حكم خطاي محض

۸۳ – هرگاه طفل مميزي طفل غير مميزي را اكراه به قتل كند، در اين صورت:

۱ ) ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

۲ ) عاقله طفل مميز محكوم به پرداخت ديه مي‌شود.

۳ ) عاقله هر دو محكوم به پرداخت ديه مي‌شوند.

۴ ) عاقله طفل غير مميز محكوم به پرداخت ديه مي‌شوند و طفل مميز تعزير مي‌شود.

۸۴ – در كدام مورد شروع به سرقت قابل مجازات است؟

۱ ) شروع به سرقت‌هاي حدي

۲ ) شروع به سرقت‌هاي حدي و تعزيري

۳ ) شروع به سرقت‌هاي تعزيري

۴ ) شروع به برخي سرقت‌هاي تعزيري توام با عوامل مشدده


۸۵ – قاعده‌ي عطف بماسبق نشدن قانون، شامل كدام مورد نمي‌شود؟

۱ ) مجازات‌هاي بازدارنده

۲ ) اقدامات تاميني و تربيتي

۳ ) حدود و قصاص و ديات

۴ ) مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده

۸۶ – شخصي يك تخته قالي مستعمل را نزد سمسار گذاشته تا پس از فروش وجه آن را
دريافت كند. سمسار از پرداخت وجه حاصل از فروش به صاحب قالي خودداري مي‌كند. عمل
سمسار مشمول كدام جرم است؟

۱ ) كلاهبرداري

۲ ) خيانت در امانت

۳ ) فروش مال غير

۴ ) تقلب در كسب و تجارت


۸۷ – هرگاه كسي از كارت بانكي ديگري كه در خودپرداز جا مانده استفاده و از حساب
صاحب كارت وجهي دريافت كند، عملش مشمول كدام عنوان است؟

۱ ) سرقت

۲ ) خيانت در امانت

۳ ) كلاهبرداری

۴ ) تحصيل مال نامشروع

۸۸ – در كدام مورد، گذشت شاكي در مجازات مرتكب بي‌تاثير است؟

۱ ) ترك انفاق

۲ ) قصاص نفس در قتل عمدي

۳ ) توهين به افراد عادي

۴ ) حبس تعزيري در قتل عمدي

۸۹ – عفو عمومي از اختيارات كدام مرجع مي‌باشد؟

۱ ) قانون‌گذار

۲ ) رئيس قوه‌ي قضاييه

۳ ) مقام رهبري

۴ ) مقام رهبري پس از پيشنهاد عفو از طرف رئيس قوه‌ي قضاييه


۹۰ – شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي ..........

۱ ) عنوان مجرمانه ندارد.

۲ ) در صورتي كه حفاظت شده باشند جرم است.

۳ ) در هر صورت جرم است.

۴ ) صرفاً در مورد حيوانات مذكور در قانون خاصّ جرم است.

۹۱ – فردي براي بار اول به جرم آدم‌ربايي محكوم به ۱۵ سال حبس تعزيري شده است. اين
فرد ..........

۱ ) نمي‌تواند از آزادي مشروط استفاده كند.

۲ ) مي‌تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده كند و بعد از
گذشتن هفت سال و نيم ديگر به آزادي قطعي نايل آيد.

۳ ) مي‌تواند پس از تحمل يك تا پنج سال حبس با تشخيص دادگاه از آزادي مشروط
استفاده كند.

۴ ) مي‌تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده كند و پس از
گذشتن ۱ تا ۵ سال از زمان استفاده از آزادي مشروط به آزادي قطعي نائل شود.۹۲ – مالك آپارتماني قصد فروش آن را دارد و آپارتمان در اجاره غير است، اما مدت
اجاره منقضي شده ولي تصرّفات مستاجر ادامه دارد، وي با كليد يدكي و همراه با
خريدار و بدون رضايت مستاجر و در غياب او وارد آپارتمان شده آن را به رويت خريدار
مي‌رساند. عمل مالك ..........

۱ ) جرم مزاحمت است.

۲ ) جرم هتك حرمت منزل غير است.

۳ ) به علت فقدان عنصر معنوي سوء نيت لازم جرم نيست.

۴ ) به علت فقدان عنصر مادي و تعلّق آپارتمان به خود مالك و غاصبانه بودن تصرّف
مستاجر (به لحاظ انقضاء، مدت اجاره) جرم نيست.


۹۳ – اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور در چه
صورتي جرم تلقي مي‌شود؟

۱ ) به صورت مطلق و بدون هيچ قيدي جرم است.

۲ ) در صورتي كه مقدمات اجرايي را تدارك ديده باشند.

۳ ) در صورتي كه عمليات اجرايي را آغاز كرده باشند.

۴ ) در صورتي كه وسايل ارتكاب جرم را فراهم كرده باشند.


۹۴ – استفاده از عناوين علمي دكتر و مهندس براي كساني كه فاقد اين عناوين هستند ..........

۱ ) عنوان مجرمانه ندارد.

۲ ) در هر صورت و بدون هيچ‌گونه شرطي جرم است.

۳ ) همراه با جعل مدارك جرم است.

۴ ) صرفاً در صورت استفاده در مكاتبات اداري يا تبليغ عمومي در وسايل ارتباط
جمعي يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي جرم است.۹۵ – كلاهبرداري رايانه‌اي جرمي .......... است.

۱ ) مقيد به تحصيل غير مجاز داده‌هاي متعلق به ديگري

۲ ) مطلق است و صرف ورود، تغيير، محو، ايجاد يا توقف داده‌ها قابل مجازات

۳ ) مقيد به ضرر بزه‌ديده و اختلاف در سيستم و سامانه و از بين رفتن داده‌ها

۴ ) مقيد به تحصيل وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري

۹۶ – كدام يك از شروط، شرط تحقق حالت اضطرار نيست؟

۱ ) بروز خطر شديد

۲ ) تناسب جرم با خطر موجود

۳ ) ضرورت ارتكاب عمل براي رفع خطر

۴ ) نداشتن وظيفه مقابله با خطر

۹۷ – اگر شريكي سهم خود را از مال مشاع نزد شريكش به امانت گذارد و شريك مذكور
بدون اجازه آن را تصاحب كند، عمل شريك چه عنواني دارد؟

۱ ) غصب

۲ ) خيانت در امانت

۳ ) تصرف عدواني

۴ ) تحصيل مال نامشروع

۹۸ – ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامي به اين شرح است: «هر كس مردم را به قصد بر هم
زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند، صرف نظر از اينكه
موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد.» اگر مردم با
تحريك اين فرد مبادرت به كشتار كنند، عنوان مجرمانه اين فرد محركّ چيست؟

۱ ) مباشر

۲ ) معاون جرم

۳ ) فاعل معنوي

۴ ) سبب اقوي در جرم

۹۹ – شروع به كدام جرم فاقد مجازات است؟

۱ ) راهزني

۲ ) اسيد پاشي

۳ ) آدم‌ربايي

۴ ) استفاده از سند مجعول

۱۰۰ – كدام مورد را دادگاه كيفري نمي‌تواند به طور توامان مورد حكم قرار دهد؟

۱ ) تعليق مجازات و تعدّد جرم

۲ ) تخفيف مجازات و تعدّد جرم

۳ ) كيفيات مشدّده قانوني و معاذير قانوني

۴ ) كيفيات مخففه قانوني و تبديل مجازات

 

به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط