ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

مهمترین مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

در . ارسال به مهمترین مواد قانونی

سایت حقوقی دادآور
مواد کنکوری و بسیار مهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
الف- مواد قانونی که حداقل یک مرتبه از آنها در یکی از آزمونهای رشته حقوق، سوال طرح شده است:
 
17-22-28-34-37-50-66-70-72-73-77-83-96-97-113-124-131-136-137-149-162-168-179-180-189-191-193-205-206-212-218-221-224-236-248-249-252-253-260-262-264-271-278-281-283-290-298-301-302-304.
ب- مواد قانونی مهم:
 
2-3-7-8-12-19-20-31-36-43-47-48-49-60-64-95-106-112-115-129-142-145-152-153-159-170-185-208-213-223-225-226-229-234-238-240-244-246-258-270-287-289.
ج- مواد قانونی بسیار مهم:
4-6-9-10-11-13-14-15-16-21-24-32-33-35-46-54-55-56-57-58-59-62-63-74-104-116-117-118-128-132-133-138-139-140-143-144-155-173-174-177-186-188-217-219-220-232-233-242-243-257-265-266-272-273-274-275-277-295-307. 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط