ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشي به رويکرد بی طرفی

در . ارسال به مقالات حقوقی علمی

نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی طرفی
نویسندگان:
راسخ محمد, رفیعی محمدرضا

چکیده:

همواره در میان اندیشمندان این سوال وجود دارد که آیا همان گونه که حکومت ها مکلف اند برای شهروندان شان امنیت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسوول اند؟ به موجب رویکرد بی طرفی باید میان مقوله های نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقوله اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت ها باید در قبال مقوله اخیر که با تعابیری همچون برداشت های خیر و برداشت های زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بی طرفی پیشه کنند. رویکرد بی طرفی حاصل تعمیم ایده عرفی گرایی بوده و بر تفکیک میان حق و خیر بنا شده است. این رویکرد بر اساس ملاحظات متفاوت دارای سنخ های مختلفی است. در این نوشتار به بررسی این مباحث می پردازیم.

كلید واژه: حکومت، بی طرفی، زندگی مطلوب، تفکیک خیر از حق، کمال گرایی

 

دانلود مقاله

ارسال به شبکه های اجتماعی