ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

فرهنگ تخصصی اصطلاحات حقوق جزا و جرم شناسی

در . ارسال به کتب کاربردی-حقوقی

فرهنگ تخصصی اصطلاحات حقوق جزا و جرم شناسی
مولف:آزادی پورجعفر
با مقدمه دکتر تهمورث بشیریه
پخش انحصاری توسط کتابسرای حقوقی شبرنگ
تلفن: 66498112 و 66493995

فرهنگ تخصصی اصطلاحات حقوق جزا و جرم شناسی

 

ارسال به شبکه های اجتماعی