ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی

در . ارسال به کتب کاربردی-حقوقی

ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی: مبتنی بر مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی  

رضا عموزاد مهدیرجی(قاضی دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه)

نشر دادگستر 

چاپ اول 1394

قیمت: 400000 ریال

تعداد صفحه: 672

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط