ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

رويه قضايي دادگاه تجديد نظر استان تهران تغيير غير مجاز کاربري اراضي در امور کيفري

در . ارسال به کتب کاربردی-حقوقی

 سایت حقوقی دادآور
رويه قضايي دادگاه تجديد نظر استان تهران تغيير غير مجاز کاربري اراضي در امور کيفري
محمدرضا زندي
شوميز، وزيري ، 176 صفحه
چاپ اول ،1391 ، 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
 ارتقاي نظام قضايي و سرعت و دقت در دادخواهي ها نيازمند به تجديدنظر مکرّر در قوانين نيست، زيرا قواعد حقوقي اقتضاي ذات و طبيعتش ثبات و استواري را طلب مي کند. پس چاره امر توجه به رويه قضايي است، رويه قضايي زنده و پويا مي­تواند با استظهار به استدلال و بحث، قوانين خشک را ملايم طبع جامعه سازد. دسته بندي و تنظيم و انتشار رويه محاکم سبب روشن شدن بستر رويه قضايي مي­ شود. يکي از مهم­ترين دلايل ناتواني رويه قضايي در کشور اين است که آراي دادگاه ­ها در معرض قضاوت همکاران صاحب رأي و ساير علماي حقوق قرار نگرفته و کمتر مورد ارزيابي قرارمي ­گيرد. براي رهايي از اين وضع، مناسب است آراي جالب محاکم جمع­ آوري و از سوي انديشمندان حقوقي مورد انتقاد قرار گيرد تا با مراجعه به اين­گونه مجموعه­ ها دادرسان بتوانند به آساني فوايد و آثار آراي گذشته را دريابند و براي ايجاد يک رويه ثابت و استوار از آن الهام بگيرند. معاونت آموزش دادگستري کل استان تهران جهت تحقق بخشيدن به استفاده همگان از فوائد رويه قضايي در دو عرصه اقدام نموده: اول- تهيه مجموعه حاضر که رويه دادگاه­هاي تجديدنظر در امورمدني و کيفري بصورت موضوعي است. دوم- نقد و تحليل آراء با همکاري اساتيد مبرز دانشگاهي که بصورت مجزا تنظيم شده و تقديم مي­گردد.
به نقل از سایت انتشارات جنگل

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط