ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

درخواست هاي قانوني از محاکم کاربردي

در . ارسال به کتب کاربردی-حقوقی

سایت حقوقی دادآور
درخواست هاي قانوني از محاکم کاربردي
سيد احمد باختر
شوميز،        وزيري،  192 صفحه
چاپ اول                                  1391 ، 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
در مجموعه حاضر تلاش شده به درخواست هائي که در چارچوب قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب امکان طرح آن در محاکم وجود دارد بپردازيم. روش کار ما در اين اثر به اين شکل است که ابتدا مستندات قانوني درخواست ها را به تفکيک و به ترتيب طبقه بندي مواد در کتاب اول و دوم قانون آئين دادرسي بيان کرده و پس از آن به تبيين نکات کاربردي هريک از درخواست ها و ارائه نمونه کاربردي آنها پرداخته ايم.
به نقل از سایت انتشارات جنگل

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط