ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آیا می دانید که ...(34)

در . ارسال به پرسش و پاسخ ها

آيا مي‌دانيد انواع مجازات‌ها مقرر در قانون چند نوع هستند و چه مواردي را شامل مي‌شوند و آيا مي‌دانيد كه جمع بين ديه و كمك، غرامت، پاداش جان و غيره كه از سوي سازمان‌ها در پس از حوادث پرداخت مي‌شود، منافاتي ندارد.

 

 ماده 12 تا 15 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «مجازات‌هاى مقرر در اين قانون پنج قسم است:

1- حدود

2- قصاص‏

3- ديات‏

4- تعزيرات‏

5- مجازاتهاى بازدارنده.

ماده 13- حد، به مجازاتى گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است.

ماده 14- قصاص، كيفرى است كه جانى به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.

ماده 15- ديه، مالى است كه از طرف شارع براى جنايت تعيين شده است».

 

نظريه‌هاي اداره حقوقي قوه قضاييه

- نظريه 6236/ 7- 17/ 8/ 1383: مقررات بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامى به موجب بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 كه قانون لاحق است، در قسمت مربوط به تعيين و اعمال تخفيف مجازات نسخ شده است.

- نظريه 2998/ 7- 11/ 8/ 1362: طبق قانون مجازات اسلامى ديه مجازات محسوب مي‌شود. بنابراين در مورد مطالبه آن، هزينه دادرسى قابل وصول نيست. ولى مطالبه خسارات و ضرر و زيان مشمول پرداخت هزينه دادرسى و مقررات مربوط به آن است.

- نظريه 959/ 7- 4/ 4/ 1364: پرداخت غرامت از طرف شركت‌هاى بيمه يا سازمان تأمين اجتماعى ديه محسوب نمي‌شود.

- نظريه 4844/ 7- 6/ 5/ 1365: ديه در حكم ما ترك متوفى است و بستانكاران مي‌توانند از آن استيفاى طلب نمايند.

- نظريه 4581/ 7- 30/ 8/ 1365: پرداخت كمك از طرف بنياد شهيد به خانواده شهدا و مجروحين جنگ ديه محسوب نمي‌شود.

- نظريه 5423/ 7- 16/ 10/ 1365: وجهى كه از طرف راه‏‌آهن به عنوان پاداش جان پرداخت مي‌شود ديه محسوب نمي‌گردد.

- نظريه 3173/ 7- 28/ 6/ 1368: در مورد صدمات وارده، نتيجه كار ملاك تعيين ديه است و كوتاهى يا عدم كوتاهى مصدوم در معالجه تأثيرى در آن ندارد.

- نظريه 6929/ 7- 3/ 12/ 1372: دريافت حقوق از كارافتادگى مغايرتى با مطالبه ديه ندارد و مانعه‌الجمع نيستند.

- نظريه 1256/ 7- 26/ 2/ 1385: ديه در حكم ما ترك محسوب و طبق قانون ارث بين وراث حين الفوت - تقسيم مي‌گردد، در مواردى كه ما ترك ميت همراه با ديه بيش از سه ميليون تومان (سى ميليون ريال) باشد بايد گواهى انحصار وراثت معتبر ارائه گردد و در اين خصوص فرقى نمي‌كند كه متوفى طفل بوده يا فرد كبير.

به نقل از ایسنا

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط