ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آیا می دانید که ...(56)

در . ارسال به پرسش و پاسخ ها

"دیوان محاسبات کشور" مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است و
زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌كند.

این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات،
شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هايی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده
می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ
هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.


دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و
گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم
می‌نماید.

دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل
نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک
محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام
نماید.

با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و
مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است.

دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد. آخرين رئيس ديوان محاسبات كشور كه در سال 1387 منصوب گرديد آقاي عبدالرضا رحماني فضلي مي‌باشد.

وظايف و اختيارات


*حسابرسي يا رسيدگي كليه حساب‌هاي درآمد وهزينه وساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نيز صورت‌هاي مالي دستگاها از نظر مطابقت با قوانين ومقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء

* بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاه‌ها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها.

*  رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايي‌هاي دستگاه‌ها

*  بررسي جهت اطمنيان از برقراري روش‌ها و دستورالعمل‌هاي مالي
وكاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاه‌هاي مورد رسيدگي.

* اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل‌كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده
موجود در دستگاه‌هاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسي‌ها و رسيدگي‌ها انجام
شده جهت حقوق بيت‌المال.

*  رسيدگي به حساب كسري ابوالجمعي وتخلفات مالي و هرگونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي دراجراي قوانين ومقررات بترتيب مقرر در اين قانون.

* تجزيه و تحليل لايه تفريغ بودجه ارسالي ازطرف قوه مجريه براساس نتايج حاصل از بررسي‌ها، رسيدگي‌ها و يا حسابرسي‌هاي انجام شده و تهيه وارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي.

ساير اعضاي تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتنداز:

الف: دو معاون
ب : تعداد مامور لازم
ج : تعداد كافي حسابرس ومميز حساب وكارشناس فني
د : مستخدمين اداري

مستشاران ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره
قانون‌گذاري از بين كاركنان امين ومتدين ومتخصص در امور ديوان محاسبات و يا افراد
ديگر واجد شرايط مذكور در اين ماده انتخاب مي‌شوند، همچنين
رئيس و دادستان واعضاء هيات‌هاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانون‌گذاري به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب
مجدد آنها بلامانع است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط