ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آیا می دانید که ...(101)

در . ارسال به پرسش و پاسخ ها

سایت حقوقی دادآور

تشریفات دادخواست در دادگاه حقوقی رعایت می‌شود و با تشریفاتی که در دادگاه کیفری
برای احضار وجود دارد تفاوت‌های بسیاری دارد که بسته به اینکه برگه‌های قضایی به
شخص خود مخاطب برسد یا نه ابلاغ تقسیم‌بندی می‌شود.

اگر برگه‌های قضایی به
دست کسی برسد که نام او در برگه‌ها درج شده است ابلاغ واقعی خواهد بود که کامل‌ترین
نوع ابلاغ است اما اگر برگه‌های ابلاغ به دست خود او نرسد عنوان ابلاغ  قانونی
خواهد بود، بنابراين ابلاغ ممكن است به دو صورت قانوني و واقعي باشد.

رای حضوری به‌دنبال ابلاغ واقعی


اگر ابلاغ واقعي باشد یعنی برگه‌ها به‌دست مخاطب برسد ابلاغ واقعی
خواهد بود و رايي كه در دادرسي به‌دنبال این ابلاغ صادر مي‌شود حضوري خواهد بود. که
این راي در صورتي كه شرايط تجديدنظرخواهي را داشته باشد قابل اعتراض شمرده خواهد
شد، بنابراین حضوری بودن ابلاغ، زنجیره‌ای از اتفاقات را به دنبال دارد که تا روز
آخر دادرسی تاثیر گذار است، بنابراین رعایت مقررات ابلاغ در عادلانه بودن دادرسی
تاثیر بسیار زیادی دارد.

اما اگر ابلاغ قانوني باشد و به‌دنبال آن خوانده
در دادگاه حاضر نشود و لايحه هم نفرستد در‌این صورت راي غيابي خواهد بود و خوانده
خواهد توانست علاوه بر تجديدنظرخواهي اقدام به واخواهی کند و از طريق واخواهي
به‌این راي اعتراض كند و  واخواهي بايد در همان دادگاهي انجام شود كه راي غيابي را
صادر كرده است.

ابلاغ وقتی واقعی است که مامور ابلاغ برگه‎ قضایی را ظرف دو
روز به «شخص مخاطب» برساند و در نسخه ديگر رسید بگيرد، توجه داشته باشید که اگر
مامور ابلاغ تمامی‌شرایط را رعایت کند اما برگه‌ها را در غیر محل اقامت قانونی به
مخاطب برساند، مخاطب می‎تواند از گرفتن آن اوراق خودداری كند و از مامور بخواهد آن
را در محل اقامت قانونی به وی ابلاغ كند.

ابلاغ وقتی قانونی است که اوراق
قضایی یا دادخواست به دست خود شخص مخاطب نرسد، به دلیل این‎که قانون چنین ابلاغی را
معتبر دانسته است؛ این‎گونه ابلاغ را ابلاغ قانونی می‎نامند.

بنابراین اگر
مامور ابلاغ نتواند اوراق قضایی را به شخصِ مخاطب برساند و ابلاغیه را به بستگان یا
خدمتکاران مخاطب بدهد یا از طریق انتشار آگهی، مراتب را اعلام کند؛ چنین ابلاغی،
قانونی محسوب می‎شود.

-ابلاغ به خویشاوندان به جای مخاطب: ابلاغ ممکن است به
بستگان یا خدمتکاران مخاطب صورت گیرد به‌ این شرط كه سن و وضعیت ظاهری او برای
تشخیص اهمیت اوراق ابلاغیه کافی باشد.

- خوانده‎ مجهول‎المکان: گاهی ممکن
است علیه شخصی دعوایی داشته باشید که آدرس او را نمی‌دانید. در چنين شرايطي خواهان
می‎تواند مجهول‎المکان بودن خوانده را به دفتر دادگاه اعلام كند که در‌این صورت
دادخواست از طریق نشر آگهی به خوانده ابلاغ مي‌شود.

ابلاغ از طریق روزنامه
بدین ترتیب است که مفاد دادخواست یا هر برگ دیگری به دستور دادگاه یک نوبت در
روزنامه کثیرالانتشار به هزینه‎ خواهان آگهی می‎شود.

استثنای قاعده‎ فوق در
حالت تعیین اقامتگاه قراردادی است که در رابطه با اقامتگاه قراردادی ماده1010 قانون
مدنی مقرر می‎دارد: «اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي
اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب شده است
اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي و
احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.»

برای ابلاغ به
شرکت‌ها اوراق به مدیر، قائم‎مقام، دارنده‎ حق امضا و د رصورت عدم امکان به مسئول
دفتر با رعایت مواد 68، 69 و 72 قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ می‎شود.

اگر
مدیر، قائم‎مقام یا دارنده حق امضا از گرفتن اوراق خودداری كنند، مامور ابلاغ
خودداری آنها را در برگ اخطاریه گزارش کرده و برمی‎گرداند، همچنین در صورتی که به
علت عدم امکان ابلاغ اوراق به مدیر، قائم‎مقام یا دارنده حق امضا؛ برگ‎ها به مسئول
دفتر ابلاغ شود، ابلاغ قانونی خواهد بود.

چنان‎چه مسئول دفتر نیز از گرفتن اوراق خودداری كند مراتب در نسخ اخطاریه نوشته و نسخه دوم آن در محل الصاق می‎شود.
در دعاوی مربوط به شرکت‎های منحل‎شده که دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق اخطاریه به
آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت، در آخرین محلی که به اداره‎ی ثبت شرکت‎ها معرفی شده
است ابلاغ خواهد شد که اگر شرکت ورشکسته شده باشد دادخواست و ضمائم آن به اداره
تصفیه‎ امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط