پرینت

شيوه‌ي مطالعه و پاسخ دادن به تست‌ها

در . ارسال به مقالات مفید

سایت حقوقی دادآور

قبل از شروع به پاسخ دادن به سؤالات، زمان مربوط به آن را در نظر بگيريد.

1- سؤالات را به همان ترتيبي كه در دفترچه تنظيم شده است پاسخ دهيد. زيرا ترتيب سؤالات در آزمون سراسري امري حساب شده، سنجيده و دقيق است.

2- هنگام پاسخ دادن به تست‌ها، به هيچ وجه وقت خود را صرف سؤالات وقت گير يا دشوار نكنيد و در ابتدا فقط به سؤال‌هايي كه مي‌توانيد در وقت مقرر پاسخ دهيد بپردازيد.

3- برخي سؤال‌ها را بلد هستيد ولي تشخيص مي‌دهيد وقت‌گير باشند و پاسخ دادن به آن‌ها زماني بيش از وقت مقرر نياز دارند اين گونه سؤال‌ها را با علامت مشخص كنيد و با قاطعيت و خونسردي از آن سؤال عبور كنيد.

4- ممكن است سؤال‌هايي را اصلاً بلد نباشيد يا برايتان دشوار باشند يا مطالب آن را نخوانده‌ايد سؤال‌ها را با علامت  مشخص كنيد و فوراً از آن سؤال‌ها رد شويد.

5- از هيچ سؤالي نخوانده رد نشويد. زيرا ممكن است پس از چند سؤال دشوار چند سؤال ساده پيدا كنيد. هر چه قدر هم كه تعداد سؤال‌هاي وقت گير يا دشوار، زياد باشد نگران نشويد و سؤال‌هاي بعدي را با آرامش و به ترتيب بخوانيد تا سؤال‌هاي ساده‌تر را بيابيد.

6- پس از پايان سؤالات يك درس مي‌توانيد به ساعت خود نگاه كنيد متوجه خواهيد شد هنوز مدتي از زمان آن درس باقي مانده است.

7- پس از اين كه يك بار سؤالات هر درس را مطالعه كرديد و به سؤال‌هاي ساده‌تر پاسخ داديد، فوراً سؤالات درس بعدي را آغاز نماييد.

8- در تمام دروس به سرعت از سؤال‌هاي وقت گير يا دشوار با زدن علامت‌هاي  و رد شويد و فقط به سؤال‌هايي كه مي‌توانيد در وقت مقرر پاسخ دهيد بپردازيد.

9- پس از آن كه يك بار تست‌هاي تمام دروس را مطالعه كرديد به ساعت خود نگاه كنيد و ببينيد چه قدر از كل زمان كنكور مانده است.

 

تا همين جا موفقيت بزرگي نصيب شما شده است.

زيرا تمام سؤال‌هايي را كه به خوبي بلد بوده‌ايد پاسخ داده‌ايد و پس از جلسه كنكور افسوس نخواهيد خورد كه وقت كم آورده‌ايد و برخي از سؤال‌هاي خيلي ساده را از دست داده‌ايد.

10- اكنون وقت باقي مانده را به سؤال‌هاي وقت‌گير اختصاص دهيد. چند سؤال را كه مي‌توانيد پاسخ دهيد ولي وقت بيش‌تري مي‌خواهند انتخاب كنيد شايد جواب بعضي تست‌ها را كه در بار نخست فراموش كرده بوديد اكنون به خاطر بياوريد به هر حال بايد وقت مانده را به خوبي بين تست‌هاي وقت‌گير تقسيم كنيد.

11- توصيه بسيار مهم: تمام صفحات دفترچه سؤالات را به خوبي بررسي كنيد و مراقب باشيد كه بعضي صفحات يا بعضي سؤال‌ها را فراموش نكرده باشيد.

12- هر پنج سؤال يك بار يا هر ده سؤال يك بار شماره تست‌ها را در دفترچه سؤالات با شماره پاسخ‌نامه مطابقت بدهيد. اگر اين كار را نكنيد ممكن است در پايان متوجه شويد شماره سؤال دفترچه با شماره پاسخ‌نامه مطابقت ندارد. در اين صورت دست پاچه مي‌شويد و يافتن محل تستي كه جا به جا زده‌ايد در ميان انبوه تست‌ها دشوار مي‌شود.

13- يك كار اشتباه: تعدادي از داوطلبان به سؤالات، در دفترچه سؤالات پاسخ مي‌دهند و در پايان جواب‌ها را به پاسخ‌نامه منتقل مي‌كنند اين روش خطرناك است و ممكن است وقت تمام شود و شما فرصت نكنيد جواب‌ها را به پاسخ‌نامه انتقال دهيد.

به نقل از سایت موسسه ماهان