ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

چگونه امتحان تستی دهیم؟

در . ارسال به مقالات مفید

 

استراتژي ( راهبردهاي ) امتحان :

1- صورت سؤال را کاملاً با دقت بخوانيد.
بايد بدانيد که آيا امتحان نمره منفي دارد يا نه.
بايد بدانيد که چقدر زمان داريد(اين بر راهبرد شما فرمانروايي مي کند)
2- يک نگاه سطحي به امتحان بيندازيد. امتحان را سريعاً بخوانيد و آن سؤالاتي که آسان هستند را اول پاسخ دهيد. آنهايي را که مي دانيد به طرز مناسبي علامت گذاري کنيد.
3- براي بار دوم چک کنيد و سؤالات سخت تر را جواب دهيد.
ممکن است که نشانه هايي از پاسخ هاي دفعه اول به دست آوريد يا در امتحان دادن احساس راحتي بيشتري پيدا کنيد.
4- اگر زمان اجازه مي دهد هم سؤالات و هم پاسخ ها را مرور کنيد. احتمال دارد که در دفعه اول سؤالات را اشتباه فهميده باشيد.
گزينه هاي جواب شانس شما را افزايش مي دهند، منتقدانه فکر کنيد :
1- گزينه ها را نگاه کنيد، سپس صورت سؤال را بخوانيد و سعي کنيد جواب دهيد. گزينه اي را انتخاب کنيد که نزديکترين تطابق با پاسخ شما را دارد.
2- با هر گزينه، صورت سوال را هم بخوانيد. به گزينه ها به صورت يک سؤال صحيح- غلط نگاه کنيد و صحيح ترين را انتخاب کنيد.

استراتژي پاسخ به سؤالات سخت :

1- گزينه هايي که مي دانيد غلط هستند را حذف کنيد. اگر اجازه داريد کلمات و عبارات درون سؤال ها را که با استناد به آنها گزينه ها را حذف مي کنيد، علامت بزنيد.
2- هر گزينه يک سؤال را به صورت صحيح-غلط بررسي کنيد. اين کار مي تواند موارد انتخابي شما براي بهترين پاسخ را کاهش دهد.
3- در گزينه هايي که از لحاظ گرامري با صورت سؤال تطابق ندارند، ترديد کنيد. (البته بيشتر براي زبان و ادبيات کاربرد دارد)
4- در گزينه هايي که به طور کلي براي شما ناآشنا هستند، ترديد کنيد.
5- در گزينه هايي که از کلمات مطلق (مثل هميشه، همه وقت و...) يا کلمات منفي استفاده شده است، ترديد کنيد.
سعي کنيد يک عبارت مناسب به جاي عبارت مطلق قرار دهيد مثل کلمه ي اغلب مواقع را به جاي کلمه ي هميشه استفاده کنيد تا ببينيد که آيا مي شود گزينه را حذف کرد يا نه.
6- همه ي گزينه ها: اگر مي دانيد که 2 يا 3 گزينه صحيح به نظر مي رسد گزينه ي "همه ي گزينه ها" احتمال زيادي براي صحيح بودن دارد.
7- گزينه هايي که اعداد خيلي عجيب و غريب(حالا يا خيلي کوچک تر يا خيلي بزرگ تر از محدوده ي جواب) را ارائه مي کنند، احتمالاً غلط هستند.
8- در مورد گزينه هايي که شبيه هم به نظر مي رسند، به احتمال زيادي يکي از آنها جواب هستند. بهترين گزينه را انتخاب کنيد اما گزينه هايي که به طور اساسي معني يکساني دارند را حذف کنيد.
9- منفي هاي مضاعف: وقتي دو عبارت منفي مي بينيد، هر دو را تبديل به عبارت مثبت کنيد و حالا به آنها فکر کنيد.
10- گزينه هاي انعکاسي: اگر دو گزينه مخالف يکديگر هستند، يکي از آنها صحيح است.
11- اگر دو پاسخ صحيح به نظر مي رسند، آنها را از لحاظ تفاوت ها بررسي کنيد و سپس به صورت سؤال برگرديد تا بهترين جواب را انتخاب کنيد.

حدس زدن :

1- هر گاه سؤالات نمره ي منفي ندارند، حدس بزنيد.
2- اگر سؤالات نمره ي منفي دارند و شما هيچ اطلاعاتي در مورد سؤال نداريد، حدس نزنيد.
3- از اشاره ها و نشانه هاي سؤالاتي که پاسخ شان را مي دانيد، براي پاسخ به سؤالاتي که پاسخ شان را نمي دانيد، استفاده کنيد.
4- وقتي که مطمئن هستيد که پاسخ قبلي شما بايد اصلاح شود يا ديگر نشانه هاي موجود در امتحان به شما راهنمايي مي کنند که بايد پاسخ را تغيير دهيد، حتماً آن را اصلاح کنيد.
يادتان باشد که شما به دنبال بهترين جواب هستيد. پاسخي که صحيح باشد، هدف شماست. اين پاسخ لازم نيست همه وقت، در همه کلاس ها و بدون استثناء صحيح باشد. کافي است در همان سؤال و شرايط آن صحيح باشد.
نکته آخر : بررسي نمونه سؤال هاي سال هاي گذشته مي تواند بسيار مفيد باشد تا با شيوه ي طراحي سؤال و تله گذاري طراح سؤال آشنا شويد. فراموش نکنيد تمرين براي آمادگي براي امتحان ، بسيار مهم است.

به نقل از سایت راسخون

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط